• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 61  
 
1 7 2 4 0 1 1 5
 
 
Sinh Viên Điểm rèn luyện
THÔNG BÁO V/v Ra soát số sinh viên có điểm rèn luyện yếu, kém kỳ II và cả năm - năm học 2015-2016 (28/09/2016)


THÔNG BÁO V/v Kiểm tra, đối soát danh sách dự kiến công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học; xét cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ II; khen thưởng năm học 2015-2016 cho sinh viên Đại học khóa 3,4,5; Cao đẳng khóa 13,14 (14/09/2016)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh điểm rèn luyện các lớp Đại học khóa 2 và cao đẳng 12 năm học 2015 - 2016 (05/07/2016)


Thông báo v/v Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng, khen thưởng cho sinh viên học kỳ II năm học 2015-2016 (16/05/2016)


QUYẾT ĐỊNH V/V Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên Học kỳ I, năm học 2015 - 2016 (05/05/2016)


THÔNG BÁO V/v Kiểm tra, đối soát danh sách dự kiến công nhận kết quả điểm rèn luyện, cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2015-2016 và danh sách sinh viên miễn, giảm học phí, Trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập đợt 2 năm học 2015-2016 (28/03/2016)


THÔNG BÁO V/v Đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2015-2016 (08/01/2016)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện các lớp ĐH2, 3, 4 và CĐ12, 13 Học kỳ II, năm học 2014 – 2015 (22/10/2015)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện các lớp ĐH1, CĐ11 Học kỳ II, năm học 2014 - 2015 (22/07/2015)


Thông báo: V/v Kiểm tra, đối soát danh sách dự kiến nhận kết quả rèn luyện học ký II, cấp học bổng KKHT học ký II, khen thưởng năm học 2014- 2015, khen thưởng toàn khóa cho sinh viên đại học khóa 1, Cao đẳng khóa 11 và kỷ luật sinh viên (09/07/2015)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện các lớp ĐH4 và CĐ13 Học kỳ I, năm học 2014 – 2015 (10/04/2015)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I , năm học 2014 - 2015 (30/03/2015)


THÔNG BÁO V/v Đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2014 - 2015 (13/01/2015)


 
Trang đầu |  Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (28/2)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn