• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 72  
 
1 3 7 7 8 6 6 9
 
 
Sinh Viên Điểm rèn luyện
V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện các lớp Đại học chính quy khóa 4, 5, 6 và Cao đẳng chính quy khóa 14, 15 kỳ II và cả năm, năm học 2016-2017 (20/09/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện toàn khóa học của sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 3 và Cao đẳng chính quy khóa 13 (23/06/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện các lớp Đại học chính quy khóa 3 và Cao đẳng chính quy khóa 13 kỳ II và cả năm, năm học 2016-2017 (23/06/2017)


THÔNG BÁO V/v Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II và xét khen thưởng năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên đại học chính quy khóa 3 và cao đẳng chính quy khóa 13 (23/05/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện các lớp Đại học chính quy khóa 3, 4, 5, 6 và Cao đẳng chính quy khóa 13, 14, 15 kỳ I và năm học 2016 - 2017 (20/03/2017)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (21/5)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn