• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 159  
 
1 4 4 9 9 5 3 7
 
 
Sinh Viên Điểm rèn luyện
QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện toàn khóa học của các lớp Đại học chính quy khóa 4 và Cao đẳng chính quy khóa 14 (27/06/2018)


V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện các lớp Đại học chính quy khóa 4, 5, 6 và Cao đẳng chính quy khóa 14, 15 kỳ II và cả năm, năm học 2016-2017 (20/09/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện toàn khóa học của sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 3 và Cao đẳng chính quy khóa 13 (23/06/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện các lớp Đại học chính quy khóa 3 và Cao đẳng chính quy khóa 13 kỳ II và cả năm, năm học 2016-2017 (23/06/2017)


THÔNG BÁO V/v Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II và xét khen thưởng năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên đại học chính quy khóa 3 và cao đẳng chính quy khóa 13 (23/05/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện các lớp Đại học chính quy khóa 3, 4, 5, 6 và Cao đẳng chính quy khóa 13, 14, 15 kỳ I và năm học 2016 - 2017 (20/03/2017)


THÔNG BÁO V/v Kiểm tra, đối soát danh sách dự kiến công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên Đại học khóa 3,4,5,6 và Cao đẳng khóa 13,14,15 (08/03/2017)


THÔNG BÁO V/ v Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016-2017 (13/01/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện các lớp Đại học chính quy khóa 3, 4, 5 và Cao đẳng chính quy khóa 13, 14 kỳ II và năm học 2015-2016 (06/10/2016)


THÔNG BÁO V/v Ra soát số sinh viên có điểm rèn luyện yếu, kém kỳ II và cả năm - năm học 2015-2016 (28/09/2016)


THÔNG BÁO V/v Kiểm tra, đối soát danh sách dự kiến công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học; xét cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ II; khen thưởng năm học 2015-2016 cho sinh viên Đại học khóa 3,4,5; Cao đẳng khóa 13,14 (14/09/2016)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh điểm rèn luyện các lớp Đại học khóa 2 và cao đẳng 12 năm học 2015 - 2016 (05/07/2016)


Thông báo v/v Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng, khen thưởng cho sinh viên học kỳ II năm học 2015-2016 (16/05/2016)


QUYẾT ĐỊNH V/V Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên Học kỳ I, năm học 2015 - 2016 (05/05/2016)


THÔNG BÁO V/v Kiểm tra, đối soát danh sách dự kiến công nhận kết quả điểm rèn luyện, cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2015-2016 và danh sách sinh viên miễn, giảm học phí, Trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập đợt 2 năm học 2015-2016 (28/03/2016)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (22/2)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn