• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 100  
 
1 5 2 7 8 4 6 0
 
 
Sinh Viên Điểm rèn luyện
THÔNG BÁO V/v Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018-2019 (14/02/2019)


THÔNG BÁO V/v Kiểm tra, đối soát kết quả rèn luyện, học bổng khuyến khích học tập, kết quả xét khen thưởng năm học 2017 – 2018; danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2018-2019 (02/10/2018)


THÔNG BÁO V/v Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, xét khen thưởng năm học 2017-2018 đối với sinh viên đại học chính quy khóa 5, 6, 7; đại học liên thông chính quy khóa 7, 8 và cao đẳng chính quy khóa 15 (21/08/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện toàn khóa học của các lớp Đại học chính quy khóa 4 và Cao đẳng chính quy khóa 14 (27/06/2018)


V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện các lớp Đại học chính quy khóa 4, 5, 6 và Cao đẳng chính quy khóa 14, 15 kỳ II và cả năm, năm học 2016-2017 (20/09/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện toàn khóa học của sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 3 và Cao đẳng chính quy khóa 13 (23/06/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện các lớp Đại học chính quy khóa 3 và Cao đẳng chính quy khóa 13 kỳ II và cả năm, năm học 2016-2017 (23/06/2017)


THÔNG BÁO V/v Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II và xét khen thưởng năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên đại học chính quy khóa 3 và cao đẳng chính quy khóa 13 (23/05/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện các lớp Đại học chính quy khóa 3, 4, 5, 6 và Cao đẳng chính quy khóa 13, 14, 15 kỳ I và năm học 2016 - 2017 (20/03/2017)


THÔNG BÁO V/v Kiểm tra, đối soát danh sách dự kiến công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên Đại học khóa 3,4,5,6 và Cao đẳng khóa 13,14,15 (08/03/2017)


THÔNG BÁO V/ v Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016-2017 (13/01/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện các lớp Đại học chính quy khóa 3, 4, 5 và Cao đẳng chính quy khóa 13, 14 kỳ II và năm học 2015-2016 (06/10/2016)


THÔNG BÁO V/v Ra soát số sinh viên có điểm rèn luyện yếu, kém kỳ II và cả năm - năm học 2015-2016 (28/09/2016)


THÔNG BÁO V/v Kiểm tra, đối soát danh sách dự kiến công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học; xét cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ II; khen thưởng năm học 2015-2016 cho sinh viên Đại học khóa 3,4,5; Cao đẳng khóa 13,14 (14/09/2016)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh điểm rèn luyện các lớp Đại học khóa 2 và cao đẳng 12 năm học 2015 - 2016 (05/07/2016)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (25/2)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn