• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 236  
 
1 4 5 0 2 5 7 9
 
 
Các trung tâm Trung tậm hợp tác đào tào và hướng nghiệp sinh viên Tin tức - Sự kiện
TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO ĐIỂM THI TA2, B1 CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 05/06/2018 (14/06/2018)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO ĐIỂM THI TOEIC NGÀY 05/06/2018 (11/06/2018)


DANH SÁCH PHÒNG THI TIN HỌC NGÀY 5.6.2018 (02/06/2018)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA TOEIC, A2, B1 NGÀY 05/06/2018 (01/06/2018)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO THÔNG BÁO DANH SÁCH SV ĐÃ ĐĂNG KÝ THI TIN HỌC VÀ TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 05/06/2018 (30/05/2018)


DANH SÁCH SINH VIÊN DH 4 VÀ CD 14 CHƯA QUA TIN HỌC (29/05/2018)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO THÔNG BÁO ĐIỂM THI B1 CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 13/05//2018 (24/05/2018)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI TIN VÀ TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA DỰ KIẾN NGÀY 09,10/06/2018 (23/05/2018)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO THÔNG BÁO ĐIỂM THI TIN HỌC NGÀY 13/5/2018 (22/05/2018)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO THÔNG BÁO ĐIỂM THI TOEIC NGÀY 13/05/2018 (21/05/2018)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA TOEIC, A2, B1 NGÀY 13/05/2018 (11/05/2018)


DANH SÁCH PHÒNG THI TIN HỌC NGÀY 13.5.2018 (09/05/2018)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO THÔNG BÁO DANH SÁCH SV ĐÃ ĐĂNG KÝ THI TIN HỌC VÀ TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 13/05/2018 (07/05/2018)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI TIN VÀ TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA DỰ KIẾN NGÀY 12,13/052018 (26/04/2018)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO THÔNG BÁO ĐIỂM THI TA2 CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 08/04/2018 (26/04/2018)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (197/14)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn