• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 82  
 
1 5 6 5 0 0 0 0
 
 
Viện, trung tâm Trung tâm Hợp tác đào tạo và Hướng nghiệp sinh viên Tin tức - Sự kiện
Danh sách thi Tin học chuẩn đầu ra ngày 18/05/2019 (17/05/2019)


PHIẾU KHẢO SÁT VỀ VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI (17/04/2019)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO THỂ LỆ CUỘC THI KHỞI NGHIỆP SINH VIÊN NĂM 2019 KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH (01/04/2019)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO ĐIỂM THI TA2, B1 CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 23/03/2019 (01/04/2019)


THÔNG BÁO ĐIỂM THI TIN HỌC NGÀY 22/03/2019 (01/04/2019)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO ĐIỂM THI TOEIC NGÀY 23/03/2019 (01/04/2019)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA TOEIC NGÀY 23/03/2019 (22/03/2019)


Danh sách thi Tin học chuẩn đầu ra ngày 22/03/2019 (21/03/2019)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA B1 NGÀY 23/03/2019 (20/03/2019)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO DANH SÁCH SV ĐÃ ĐĂNG KÝ THI TIN HỌC VÀ TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 22,23/03/2019 (18/03/2019)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO DANH SÁCH SV ĐÃ ĐĂNG KÝ THI TIN HỌC VÀ TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 22,23/03/2019 (16/03/2019)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI TIN VÀ TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 22,23/03/2019 (05/03/2019)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO DSSV KHÓA CĐ15, ĐH5 CHƯA ĐẠT TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA (05/03/2019)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO ĐIỂM THI TA2, B1 CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 23/01/2019 (25/02/2019)


THÔNG BÁO ĐIỂM THI TIN HỌC NGÀY 22/01/2019 (31/01/2019)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (238/16)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn