• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 33  
 
1 5 0 6 2 1 2 7
 
 
Viện, trung tâm Trung tâm Hợp tác đào tạo và Hướng nghiệp sinh viên Tin tức - Sự kiện
TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI TIN VÀ TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA DỰ KIẾN NGÀY 08,09/12/2018 (20/11/2018)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO ĐIỂM THI TOEIC NGÀY 01/1112018 (15/11/2018)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO ĐIỂM THI TA2, B1 CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 01/11/2018 (15/11/2018)


THÔNG BÁO ĐIỂM THI TIN HỌC NGÀY 02/11/2018 (08/11/2018)


Danh sách thi Tin học chuẩn đầu ra ngày 02/11/2018 (30/10/2018)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA TOEIC, A2, B1 NGÀY 01/11/2018 (30/10/2018)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO DANH SÁCH SV ĐÃ ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 01/11/2018 (29/10/2018)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO DANH SÁCH SV ĐÃ ĐĂNG KÝ THI TIN HỌC VÀ TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 02/11/2018 (25/10/2018)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ LỊCH ĐĂNG KÝ TRÊN TRANG CÁ NHÂN TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA (18/10/2018)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO ĐIỂM THI TIN HỌC NGÀY 13/09/2018 (15/10/2018)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO ĐIỂM THI TA2, B1 CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 12/09/2018 (26/09/2018)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO ĐIỂM THI TOEIC NGÀY 12/09/2018 (24/09/2018)


Danh sách lớp học kỹ năng mềm (14/09/2018)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA TOEIC, A2, B1 NGÀY 12/09/2018 (10/09/2018)


DANH SÁCH PHÒNG THI TIN HỌC NGÀY 13.9.2018 (10/09/2018)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (213/15)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn