• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 121  
 
1 4 8 2 7 1 0 7
 
 
Các Khoa - Bộ môn Khoa Khí tượng, Thủy văn Bản tin dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết khu vực quận Bắc Từ Liêm đêm 23 và ngày 24 tháng 10 (23/10/2018)

Dự báo thời tiết khu vực quận Bắc Từ Liêm đêm 23 và ngày 24 tháng 10: Đêm và sáng có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.


Dự báo thời tiết khu vực quận Bắc Từ Liêm đêm 22 và ngày 23 tháng 10 năm 2018: (22/10/2018)

Dự báo thời tiết khu vực quận Bắc Từ Liêm đêm 22 và ngày 23 tháng 10 năm 2018: Trời nhiều mây, có mưa và mưa rào, có lúc có dông, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3 cấp 4, trong cơn dông đề phòng gió giật, nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ C, nhiệt đô cao nhất 24-25 độ C.


Dự báo thời tiết khu vực quận Bắc Từ Liêm đêm 21 và ngày 22/10/2018 (21/10/2018)

Đêm và sáng trời nhiều mây, có lúc có mưa, ngày giảm mây trười nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, cao nhất từ 28 đến 30 độ C.


Dự báo thời tiết khu vực quận Bắc Từ Liêm đêm 20 và ngày 21/10/2018 (20/10/2018)

Trời nhiều mây, có lúc có mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, cao nhất từ 26 đến 28 độ C.


Dự báo thời tiết quận Bắc Từ Liêm đêm 19 và ngày 20/10/2018 (19/10/2018)

Dự báo thời tiết quận Bắc Từ Liêm đêm 19 và ngày 20/10/2018: Trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ. Trưa chiều tạnh ráo. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, cao nhất từ 25 đến 27 độ C.


Dự báo thời tiết quận Bắc Từ Liêm đêm 18 và ngày 19/10/2018 (18/10/2018)

Trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn, đêm và sáng trời lạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ C, cao nhất từ 24 đến 26 độ C.


Dự báo thời tiết quận Bắc Từ Liêm đêm 17 và ngày 18/10/2018 (17/10/2018)

Trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ C, cao nhất từ 24 đến 26 độ C.


Dự báo thời tiết khu vực quận Bắc Từ Liêm đêm 16 và ngày 17 tháng 10 (16/10/2018)

Dự báo thời tiết khu vực quận Bắc Từ Liêm đêm 16 và ngày 17 tháng 10: Trời nhiêu mây, đêm và sáng có lúc có mưa, ngày giảm mây không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 20-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-24 độ C.


Dự báo thời tiết khu vực quận Bắc Từ Liêm đêm 15 và ngày 16 tháng 10 năm 2018 (15/10/2018)

Dự báo thời tiết khu vực quận Bắc Từ Liêm đêm 15 và ngày 16 tháng 10: Đêm và sáng có mưa, mưa rào và có dông, ngày không mưa, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3 cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 20-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-24 độ C.


Dự báo thời tiết khu vực quận Bắc Từ Liêm đêm 14 và ngày 15/10/2018 (14/10/2018)

Dự báo thời tiết quận Bắc Từ Liêm đêm 14 ngày 15 tháng 10 năm 2018: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày mai có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 3; nhiệt độ thấp nhất từ 20-21 độ, cao nhất từ 24-25 độ


Dự báo thời tiết quận Bắc Từ Liêm đêm 13, ngày 14/10/2018 (13/10/2018)

Trời nhiều mây, không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ C, cao nhất từ 30 đến 31 độ C.


Dự báo thời tiết quận Bắc Từ Liêm đêm 12 và ngày 13/10/2018 (12/10/2018)

Dự báo thời tiết quận Bắc Từ Liêm đêm 12 và ngày 13/10/2018: Đêm và sáng trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ C, cao nhất từ 28 đến 29 độ C.


Dự báo thời tiết quận Bắc Từ Liêm đêm 11 và ngày 12/10/2018 (11/10/2018)

Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ C, cao nhất từ 26 đến 28 độ C.


Dự báo thời tiết quận Bắc Từ Liêm đêm 10 và ngày 11/10/2018 (10/10/2018)

Đêm và sáng sớm nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây, hửng nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ C, cao nhất từ 25 đến 27 độ C.


Dự báo thời tiết khu vực quận Bắc Từ Liêm đêm 09 và ngày 10 tháng 10 năm 2018 (09/10/2018)

Dự báo thời tiết khu vực quận Bắc Từ Liêm đêm 09 và ngày 10 tháng 10 năm 2018: Đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa, ngày giảm mây không mưa, gió chuyển hướng đôg bắc cấp 2 cấp 3, trời trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (777/52)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn