• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 145  
 
1 6 8 6 6 0 4 0
 
 
Khoa học Công nghệ Các đề tài Đề tài cấp cơ sở
Danh mục các đề tài cấp cơ sở (20/06/2018)

Từ năm 2012 đến năm 2018, Nhà trường có 84 đề tài Cơ sở sử dụng Ngân sách Nhà nước và có 365 đề tài Cơ sở không sử dụng Ngân sách Nhà nước (có sự hỗ trợ của Nhà trường)...


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (1/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn