• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 75  
 
1 3 7 6 4 4 2 4
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Chương trình đào tạo Chương trình đạo tạo hệ Cao đẳng
Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (25/07/2017)


CTĐT hệ Cao đẳng chính theo học chế tín chỉ (03/09/2014)


CTĐT hệ Cao đẳng chính quy ngành Kỹ thuật địa chất_niên chế (03/09/2014)


CTĐT hệ Cao đẳng chính quy ngành Quản lý đất đai_niên chế (03/09/2014)


CTĐT hệ Cao đẳng chính quy ngành Thủy văn_niên chế (03/09/2014)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (10/2)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn