• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 43  
 
1 3 7 6 4 3 7 6
 
 
Sinh Viên Học bổng Trong nước
QUYẾT ĐỊNH V/v Cấp học bổng cho sinh viên Đại học chính quy khóa 3 và Cao đẳng chính quy khóa 13 học kỳ II năm học 2016-2017 (21/06/2017)


THÔNG BÁO V/v Phương án cấp tiền học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy học kỳ II - năm học 2016 - 2017 (23/05/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Cấp học bổng cho sinh viên Đại học chính quy khóa 3, 4, 5, 6 và Cao đẳng chính quy khóa 13, 14, 15 học kỳ I năm học 2016-2017 (31/03/2017)


THÔNG BÁO V/v Xét, Cấp học bổng của Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Thanh Hóa năm học 2016-2017 (22/02/2017)


THÔNG BÁO V/v Phương án cấp tiền học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy học kỳ I – năm học 2016 - 2017 (29/12/2016)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (34/7)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn