• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 43  
 
1 5 0 6 2 2 2 5
 
 
Các Khoa - Bộ môn Bộ môn Biến đổi khí hậu & Phát triển bền vững Giới thiệu
Giới thiệu chung (12/08/2018)

Bộ môn Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững được thành lập theo Quyết định số: 331/QĐ - TĐHHN ngày 27/02/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Giới thiệu chung (12/08/2018)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (2/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn