• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 144  
 
1 4 1 0 2 8 7 2
 
 
Các Khoa - Bộ môn Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Giới thiệu
KHOA KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (16/11/2017)


Giới thiệu khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường (05/11/2015)

Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 1253/QĐ-TCĐHN ngày 06/10/2008. Ngay từ khi mới thành lập, ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể cán bộ giảng viên trong khoa đều xác định là một trong những khoa lớn và rất có tiềm năng phát triển của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, khoa luôn nỗ lực trong nghiên cứu, học tập và đào tạo nhằm góp phần củng cố vị trí cũng như sự phát triển chung của nhà trường.


Giơi thiệu chung về Khoa (06/10/2014)

Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 1253/QĐ-TCĐHN ngày 06/10/2008. Cam kết với sứ mệnh của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường đã, đang và sẽ nỗ lực phấn đấu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học để từng bước trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có trình độ cao trong các lĩnh vực kinh tế tài nguyên và môi trường, kinh tế biển, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, du lịch sinh thái.


Giới thiệu bộ môn Kinh tế Tài nguyên Biển (23/07/2014)

Bộ môn Kinh tế Tài nguyên Biển là bộ trực thuộc Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, được thành lập theo quyết định số 2006/QĐ-TĐHHN ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Giới thiệu bộ môn Kinh tế Tài nguyên Thiên nhiên (23/07/2014)

Bộ môn Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên được thành lập theo quyết định số 1435/QĐ-TĐHHN ngày 31 tháng 05 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên là bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Giới thiệu bộ môn Kế toán (23/07/2014)

Thành lập theo quyết định số 825/QĐ-TĐHHN ngày 04 tháng 05 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng tốt nhu cầu về kế toán và quản trị tài chính của các thành phần kinh tế trong xã hội. Số lượng cử nhân kế toán, Kiểm toán và Tài chính doanh nghiệp được đào tạo từ bộ môn tăng nhanh hằng năm.


Giới thiệu bộ môn Kiểm toán (23/07/2014)

Thành lập theo quyết định số 3000/QĐ- TĐHHN ngày17 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn Kiểm toán là bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Giới thiệu bộ môn Quản trị kinh doanh (23/07/2014)

Bộ môn Quản trị kinh doanh được thành lập theo quyết định số 825/QĐ-TĐHHN ngày 04 tháng 05 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn Quản trị kinh doanh là một trong những Bộ môn được xây dựng từ những ngày đầu thành lập Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường - Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Giới thiệu bộ môn Tài chính doanh nghiệp (23/07/2014)

Thành lập theo quyết định số 825/QĐ-TĐHHN ngày 04 tháng 05 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn Tài chính doanh nghiệp là bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Giới thiệu Chi bộ Đảng khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường (23/07/2014)

Chi bộ Kinh tế Tài nguyên và Môi trường được hình thành và phát triển song song với sự phát triển của Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường. Chi bộ Kinh tế Tài nguyên và Môi trường được tách từ chi bộ Kinh tế Tài nguyên và Môi trường - Công nghệ thông tin – Giáo dục thường xuyên vào tháng 6 năm 2012.


Giới thiệu Tổ công đoàn khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường (23/07/2014)

Tổ Công đoàn Khoa Kinh tế Tài Nguyên và Môi trường là Tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, ra đời và trưởng thành cùng với quá trình hình thành và phát triển của Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường.


Giới thiệu Liên chi đoàn khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường (23/07/2014)

Liên chi Đoàn Khoa Kinh Tế Tài Nguyên và Môi Trường là Liên chi Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, được thành lập vào tháng 9 năm 2008, trải qua gần 6 năm hình thành và phát triển.


Giới thiệu bộ môn Kinh tế học (23/07/2014)

Thành lập theo quyết định số 825/QĐ-TĐHHN ngày 04 tháng 05 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn Kinh tế học là bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Giới thiệu bộ môn Phân tích định lượng (23/07/2014)

Bộ môn Phân tích định lượng là một thành viên của Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Theo quyết định số 825/QĐ-TĐHHN ngày 04 tháng 05 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (14/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn