• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 84  
 
1 4 2 0 3 8 3 3
 
 
Các Khoa - Bộ môn Khoa Môi trường Giới thiệu
Giấy chứng nhận Phòng thí nghiệm Khoa Môi trường đạt chuẩn (23/01/2017)


Giới thiệu chung về Khoa Môi trường (19/06/2015)

Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được thành lập năm 2001. Chức năng - nhiệm vụ chính của Khoa là đào tạo bậc đại học, cao đẳng các ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường và Quản lý tài nguyên và môi trường và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường.


Bộ môn Quản lý môi trường (18/06/2015)

Bộ môn Quản lý Môi trường được thành lập theo quyết định số 462/QĐ-TĐHHN ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Đây là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Quản lý môi trường của khoa Môi trường thuộc trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Bộ môn Quản lý Tài nguyên thiên nhiên (17/06/2015)


Bộ môn Công nghệ môi trường (16/06/2015)


Bộ môn Độc học và Quan trắc môi trường (15/06/2015)


Tổ Quản lý Phòng thí nghiệm (14/06/2015)

Phòng thí nghiệm Khoa Môi trường được thành lập năm 2013 theo Quyết định số 2083/QĐ – TĐHHN ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (7/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn