• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 121  
 
1 6 3 2 2 8 6 5
 
 
Thông tin
Giới thiệu chung về Viện Nghiên cứu tài nguyên và Biến đổi khí hậu (12/07/2019)

Viện Nghiên cứu Tài nguyên và Biến đổi khí hậu (Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Research Institute for Resources and Climate Change - IRC) tiền thân là Trung tâm nghiên cứu biến đổi toàn cầu, là đơn vị hoạt động khoa học – công nghệ và dịch vụ trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Viện được thành lập theo Quyết định số 1987/QĐ-TĐHHN ngày 01/06/2018 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 28/06/2019 (26/06/2019)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO DSSV ĐÃ ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 28/06/2019 (25/06/2019)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO ĐIỂM THI TOEIC NGÀY 18/05/2019 (03/06/2019)


Điểm thi Tin học chuẩn đầu ra ngày 18/05/2019 (29/05/2019)


Danh sách thi Tin học chuẩn đầu ra ngày 18/05/2019 (17/05/2019)


PHIẾU KHẢO SÁT VỀ VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI (17/04/2019)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO THỂ LỆ CUỘC THI KHỞI NGHIỆP SINH VIÊN NĂM 2019 KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH (01/04/2019)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO ĐIỂM THI TA2, B1 CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 23/03/2019 (01/04/2019)


THÔNG BÁO ĐIỂM THI TIN HỌC NGÀY 22/03/2019 (01/04/2019)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO ĐIỂM THI TOEIC NGÀY 23/03/2019 (01/04/2019)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA TOEIC NGÀY 23/03/2019 (22/03/2019)


Danh sách thi Tin học chuẩn đầu ra ngày 22/03/2019 (21/03/2019)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA B1 NGÀY 23/03/2019 (20/03/2019)


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN THÔNG BÁO DANH SÁCH SV ĐÃ ĐĂNG KÝ THI TIN HỌC VÀ TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 22,23/03/2019 (18/03/2019)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (325/22)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn