• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 158  
 
1 4 1 1 3 7 8 5
 
 
Các phòng chức năng Phòng Thanh tra Giáo dục và Pháp chế
Phòng Thanh tra Giáo dục và Pháp chế (07/01/2016)

Phòng Thanh tra giáo dục và Pháp chế là tổ chức thanh tra nội bộ trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có chức năng giúp Hiệu trưởng và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động giáo dục đào tạo; tham mưu những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Nhà trường.


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (1/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn