• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 106  
 
1 4 9 5 7 8 3 1
 
 
Các phòng chức năng Phòng Tổ chức Cán bộ
Phòng Tổ chức Cán bộ (22/08/2017)

Phòng Tổ chức Cán bộ là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác: tổ chức bộ máy; công chức, viên chức và người lao động; chế độ chính sách và lao động; tiền lương, thi đua, khen thưởng, cải cách hành chính; bảo vệ chính trị nội bộ (sau đây gọi chung là công tác Tổ chức cán bộ) thuộc phạm vi quản lý của Hiệu trưởng.


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (1/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn