• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 103  
 
1 4 1 1 3 6 9 0
 
 
Các phòng chức năng Phòng Quản trị thiết bị
Phòng Quản trị Thiết bị (13/03/2018)

Phòng Quản trị thiết bị là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quy hoạch, quản lý sử dụng cơ sở vật chất của Trường; tham gia và giám sát việc sửa chữa thường xuyên các công trình nhà cửa - vật kiến trúc, hệ thống điện - nước; quản lý các nhà làm việc và học tập dùng chung; theo dõi, tham gia mua sắm, xử lý tài sản, công cụ và vật liệu phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (1/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn