• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 219  
 
1 4 4 9 9 6 1 8
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Kết quả học tập Cảnh báo kết quả học tập
KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017 - 2018 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (05/02/2018)


KẾT QUẢ XÉT CBHT HỌC KỲ II NĂM 2016-2017 (30/08/2017)


KẾT QUẢ XÉT CBHT CHO SV HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ( DỰ KIẾN) (23/08/2017)


KẾT QUẢ XÉT CBHT HỌC KỲ II NĂM 2016-2016 VÀ KẾT QUẢ XÉT LÊN LỚP HỆ ĐH1,ĐH2 (DỰ KIẾN) (11/08/2017)


KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP HỌC KỲ 1 (2016-2017) (16/03/2017)


KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, XÉT LÊN LỚP, BUỘC THÔI HỌC - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 (10/09/2016)


KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016 (CÁC HỆ ĐH3, ĐH4, CĐ12, CĐ13) (30/03/2016)


KẾT QUẢ (DỰ KIẾN) XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016 (HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 5 VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 14) (17/03/2016)


KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016 (DỰ KIẾN) - CÁC HỆ ĐÀO TẠO: ĐH3, ĐH4, CĐ12, CĐ13 (26/02/2016)


Kết quả xét cảnh báo học tập đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình đào tạo ( sinh viên nhừng học năm thứ 1) (21/05/2015)


Kết quả xét cảnh báo học tập đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình đào tạo (sinh viên học kỳ II năm thứ 1) (21/05/2015)


Kết quả xét cảnh báo học tập đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình đào tạo (sinh viên học kỳ I năm thứ 1) (21/05/2015)


KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014 - 2015 (HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 4 VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 13) (07/04/2015)


KẾT QUẢ (DỰ KIẾN) XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2014 - 2015 (HỆ ĐẠI HỌC 3 VÀ CAO ĐẲNG 12) (05/03/2015)


[HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 3, CĐ12] KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP KỲ II NĂM 2013-2014 (19/09/2014)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (15/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn