• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 32466  
 
1 5 0 4 0 9 8 1
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Kết quả học tập Cảnh báo kết quả học tập
KẾT QUẢ DỰ KIẾN XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 (ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH) (11/10/2018)


DỰ THẢO KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017 - 2018 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (23/08/2018)

SINH VIÊN KIỂM TRA KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA MÌNH NẾU CÓ Ý KIẾN THẮC MẮC GỬI VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO CHẬM NHẤT NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2018


KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017 - 2018 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (05/02/2018)


KẾT QUẢ XÉT CBHT HỌC KỲ II NĂM 2016-2017 (30/08/2017)


KẾT QUẢ XÉT CBHT CHO SV HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ( DỰ KIẾN) (23/08/2017)


KẾT QUẢ XÉT CBHT HỌC KỲ II NĂM 2016-2016 VÀ KẾT QUẢ XÉT LÊN LỚP HỆ ĐH1,ĐH2 (DỰ KIẾN) (11/08/2017)


KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP HỌC KỲ 1 (2016-2017) (16/03/2017)


KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, XÉT LÊN LỚP, BUỘC THÔI HỌC - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 (10/09/2016)


KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016 (CÁC HỆ ĐH3, ĐH4, CĐ12, CĐ13) (30/03/2016)


KẾT QUẢ (DỰ KIẾN) XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016 (HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 5 VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 14) (17/03/2016)


KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016 (DỰ KIẾN) - CÁC HỆ ĐÀO TẠO: ĐH3, ĐH4, CĐ12, CĐ13 (26/02/2016)


Kết quả xét cảnh báo học tập đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình đào tạo ( sinh viên nhừng học năm thứ 1) (21/05/2015)


Kết quả xét cảnh báo học tập đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình đào tạo (sinh viên học kỳ II năm thứ 1) (21/05/2015)


Kết quả xét cảnh báo học tập đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình đào tạo (sinh viên học kỳ I năm thứ 1) (21/05/2015)


KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014 - 2015 (HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 4 VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 13) (07/04/2015)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (17/2)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn