• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 62  
 
1 5 6 3 3 4 3 6
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Kế hoạch đào tạo Học lại, học cải thiện điểm
Triển khai tổ chức học lại các môn học lệch chương trình đào tạo cho sinh viên cao đẳng chính khóa 10,11 (14/10/2014)


Thông báo hoàn trả học phí học lại kỳ I năm học 2014-2015 ghép Thời khóa biểu chính khóa (09/10/2014)


Đăng ký học lại Giáo dục thế chất 1 ghép các lớp chính quy Đại học 4 và Cao đẳng 13 (08/10/2014)


Thông báo học lại Trung cấp 45 (đợt 1) và thời khóa biểu (dự kiến) danh sách những sinh viên nợ môn trên thời khóa biểu (02/10/2014)


Thời khóa biểu tách lớp học lại đối với sinh viên cao đẳng ghép Thời khóa biểu chính khóa học kỳ I năm học 2014-2015 (14/09/2014)


Danh sách sinh viên đã đóng học phí học lại và phân lớp chính thức các lớp học ghep kỳ 1 năm 2014_2015 đối với các hệ Đại học, Cao đẳng và Trung cấp (09/09/2014)


Danh sách sinh viên đóng học phí học lại (dự kiến) tại phòng Kế hoạch-tài chính và qua tài khoản ngân hàng BIDV (29/08/2014)

Danh sách sinh viên đóng học phí học lại (dự kiến) tại phòng Kế hoạch-tài chính và qua tài khoản ngân hàng BIDV


Kế hoạch tổ chức học lại cho những học sinh còn nợ các môn của hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 45 (21/08/2014)


Đăng ký học lại theo thời khóa biểu chính khóa năm học 2014-2015 Hệ chính quy trình độ Đại học, Cao đẳng (14/08/2014)

Sinh viên còn nợ các học phần có ghi trong thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2014-2015 (Ban hành ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) để đăng ký học lại...


Thống báo về việc tổ chức lớp học lại mở riềng buổi tối( thời khóa biểu dự kiến, danh sách SV đăng ký..) (30/10/2013)


 
Trang đầu |  Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (310/21)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn