• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 32465  
 
1 5 0 4 0 9 8 0
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Kế hoạch đào tạo Học lại, học cải thiện điểm
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM GHÉP CÙNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 (03/12/2018)


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI GHÉP CÙNG THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI HỌC PHẦN THAY THẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY KHÓA 7 - ĐỢT 1, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 (24/10/2018)


Danh sách sinh viên đã nộp học phí học lại học cải thiện điểm ghép cùng thời khóa biểu chính khóa giai đoạn 2, học kỳ 1 năm học 2018-2019 (23/10/2018)


DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA NỘP HỌC PHÍ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM GHÉP CÙNG THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA GIAI ĐOẠN 2, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 (23/10/2018)

- Sinh viên có tên trong danh sách chưa nộp học phí học lại học cải thiện điểm ghép cùng thời khóa biểu chính khóa giai đoạn 2, học kỳ 1 năm học 2018-2019 có nhu cầu theo học đóng tiền học lại học cải thiện điểm trực tiếp tại phòng Kế hoạch tài chính đến hết 17h ngày 23/10/2018. - Quá thời hạn trên sinh viên sẽ bị hủy kết quả đăng ký nếu không hoàn thành học phí học lại theo đúng thời hạn quy định.


Danh sách sinh viên đã đăng ký học lại học cải thiện điểm ghép cùng thời khóa biểu giai đoạn 2, học kỳ 1 năm học 2018-2019 (18/10/2018)


DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA NỘP HỌC PHÍ HỌC LẠI HỌC PHẦN TIẾNG ANH 1 , HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 (24/09/2018)


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐÓNG TIỀN HỌC LẠI HỌC PHẦN TIẾNG ANH 1, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 (24/09/2018)


Thời khóa biểu, lịch thi học kỳ phụ (đợt học 3) (21/09/2018)


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC PHẦN TIẾNG ANH 1, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 (21/09/2018)


DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA NỘP HỌC PHÍ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ PHỤ (BUỔI TỐI) GIAI ĐOẠN 1, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019 (20/09/2018)


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ NỘP TIỀN HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ PHỤ (BUỔI TỐI) GIAI ĐOẠN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 (20/09/2018)


Danh sách sinh viên đã đăng ký học lại học cải thiện điểm học kỳ phụ giai đoạn 1, học kỳ 1, năm học 2018-2019 (18/09/2018)

Sinh viên có tên trong danh sách đăng ký thành công nộp học phí học lại vào tài khoản cá nhân, ngân hàng sẽ quét tiền theo danh sách Nhà trường đến hết 16h00 ngày 18/9/2017.


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC PHẦN TIẾNG ANH 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 (17/09/2018)


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ PHỤ GIAI ĐOẠN 1, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 (11/09/2018)


DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA NỘP HỌC PHÍ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM GHÉP CÙNG THỜI KHÓA BIỂU ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 8, GIAI ĐOẠN 1- HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 (25/08/2018)

Sinh viên chưa nộp học phí học lại học cải thiện điểm ghép cùng thời khóa biểu đại học chính quy khóa 8 có nhu cầu theo học đóng tiền trực tiếp tại phòng KHTC chậm nhất đến 17h ngày 27/8/2018.


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (300/20)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

Tin đáng chú ý
Thống báo về việc tổ chức lớp học lại mở riềng buổi tối( thời khóa biểu dự kiến, danh sách SV đăng ký..)
 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn