• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 86  
 
1 5 5 0 7 7 3 5
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Kế hoạch đào tạo Học lại, học cải thiện điểm
THÔNG BÁO V/v Đăng ký học lại, học bổ sung học phần Giáo dục quốc phòng 3 theo kế hoạch học tập năm học 2018 - 2019 (04/04/2019)


Đăng ký học lại các học phần Thay thế đồ án tốt nghiệp theo Thời khóa biểu thay thế đồ án áp dụng cho hệ hệ đại học chính quy khóa 5, liên thông Đại học chính quy khóa 7 học kỳ II năm học 2018-2019 (26/03/2019)


Thời khóa biểu học lại, học cải thiện điểm đợt học 3 năm học 2018-2019 (15/02/2019)


Danh sách sinh viên đã đóng và chưa đóng học phí học lại, học cải thiện điểm đợt học 3 học kỳ 2 năm học 2018-2019 (12/02/2019)


Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện điểm học kỳ phụ học kỳ 2 năm học 2018-2019 (Đợt học 3) (24/01/2019)


THÔNG BÁO V/v tổ chức học lại, học cải thiện điểm cho sinh viên các hệ Đại học chính quy, Đại học liên thông chính quy và Cao đẳng chính quy học kỳ phụ, năm học 2018-2019 (Đợt học 3 (15/01/2019)


Danh sách sinh viên đã nộp học phí học lại học cải thiện điểm ghép cùng thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 018-2019 (05/01/2019)


Danh sách sinh viên chưa nộp học phí học lại học cải thiện điểm ghép cùng thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2018-2019 (05/01/2019)


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM GHÉP CÙNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 (03/12/2018)


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI GHÉP CÙNG THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI HỌC PHẦN THAY THẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY KHÓA 7 - ĐỢT 1, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 (24/10/2018)


Danh sách sinh viên đã nộp học phí học lại học cải thiện điểm ghép cùng thời khóa biểu chính khóa giai đoạn 2, học kỳ 1 năm học 2018-2019 (23/10/2018)


DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA NỘP HỌC PHÍ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM GHÉP CÙNG THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA GIAI ĐOẠN 2, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 (23/10/2018)

- Sinh viên có tên trong danh sách chưa nộp học phí học lại học cải thiện điểm ghép cùng thời khóa biểu chính khóa giai đoạn 2, học kỳ 1 năm học 2018-2019 có nhu cầu theo học đóng tiền học lại học cải thiện điểm trực tiếp tại phòng Kế hoạch tài chính đến hết 17h ngày 23/10/2018. - Quá thời hạn trên sinh viên sẽ bị hủy kết quả đăng ký nếu không hoàn thành học phí học lại theo đúng thời hạn quy định.


Danh sách sinh viên đã đăng ký học lại học cải thiện điểm ghép cùng thời khóa biểu giai đoạn 2, học kỳ 1 năm học 2018-2019 (18/10/2018)


DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA NỘP HỌC PHÍ HỌC LẠI HỌC PHẦN TIẾNG ANH 1 , HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 (24/09/2018)


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐÓNG TIỀN HỌC LẠI HỌC PHẦN TIẾNG ANH 1, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 (24/09/2018)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (308/21)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn