• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 128  
 
1 4 0 9 2 5 5 7
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Kế hoạch đào tạo Học lại, học cải thiện điểm
Thông báo V/v tổ chức học lại và học cải thiện điểm (học kỳ hè đợt 1), năm học 2017-2018 (15/05/2018)


Kế hoạch tổ chức học lại, học cải thiện điểm (học kỳ hè) năm học 2017-2018 (15/05/2018)


Thông báo V/v Đăng ký học lại và học cải thiện điểm theo thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2017-2018 hệ chính quy trình độ Liên thông Đại học khóa 8 - đợt 1 năm 2018 (08/05/2018)


Danh sách sinh viên đã đăng ký học lại, học song bằng các học phần thay thế đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-2018 (23/03/2018)


Danh sách sinh viên đã đóng tiền học lai, học cải thiện điểm ghép TKB chính khóa HKII năm học 2017-2018(giai đoạn 2) (17/03/2018)


Danh sách sinh viên chưa đóng tiền học lai, học cải thiện điểm ghép TKB chính khóa HKII năm học 2017-2018(giai đoạn 2) (17/03/2018)


Thông báo đăng ký học lại các học phần thay thế đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-2018 (16/03/2018)


Danh sách sinh viên đóng tiền học lai, học cải thiện điểm ghép TKB chính khóa HKII năm học 2017-2018(giai đoạn 2) (13/03/2018)


TKB học lại, học cải thiện điểm học kỳ phụ (Đợt học 3) (12/03/2018)


Danh sách sinh viên chưa đống tiền học lai, học cải thiện điểm HK phụ(Đợt học 3) (10/03/2018)


Thông báo đăng ký học lại, học cải thiện điểm ghép cùng TKB chính khóa HKII-giai đoạn 2 năm học 2017-2018 (08/03/2018)


Danh sách đóng tiền học lại, học cải thiện điểm HK phụ 2017-2018 (06/03/2018)


Thông báo tổ chức học lại, học cải thiện điểm (27/02/2018)

Thông báo V/v tổ chức học lại, học cải thiện điểm cho sinh viên các hệ Đại học chính quy, Đại học liên thông chính quy và Cao đẳng chính quy học kỳ phụ, HKII năm học 2017-2018 (Đợt học 3)


DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA NỘP HỌC PHÍ HỌC LẠI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018 (08/01/2018)


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐÓNG TIỀN HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018 (08/01/2018)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (269/18)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

Tin đáng chú ý
Thống báo về việc tổ chức lớp học lại mở riềng buổi tối( thời khóa biểu dự kiến, danh sách SV đăng ký..)
 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn