• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 98  
 
1 4 1 1 3 6 8 3
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Kế hoạch đào tạo Thời khóa biểu
THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG CÁC LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 8 - ĐỢT 1 VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC 7 (07/05/2018)


Thông báo điều chỉnh phòng học ngày 16/4/2018 (11/04/2018)


DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC THAY THẾ ĐỒ ÁN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 4, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC 6 -ĐỢT 2 VÀ SINH VIÊN HỌC LẠI (28/03/2018)


THỜI KHÓA BIỂU THAY THẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 4 VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC 6 -ĐỢT 2 (27/03/2018)


Thông báo sinh viên các lớp ĐH6QM1,2,3,4 nghỉ học các học phần GDTC5 (21/03/2018)


Thông báo nghỉ học các học phần GDTC5 ĐHCQ khóa 6 và Tiếng anh 2 khóa 7 (05/03/2018)


Thời khóa biểu, lịch thi học kỳ 2 - giai đoạn 2 - năm học 2017-2018 (02/03/2018)


THời khóa biểu học phần tiếng anh 2 và danh sách Học kỳ 2 năm học 2017-2018 (03/01/2018)


Thời khóa biểu GDTC4,5 (Điều chỉnh) Hệ ĐHCQ khóa 6 học kỳ 2 năm học 2017-2018 (03/01/2018)


TB v/v hoãn tổ chức lớp học phần tự chọn 4,5 đối với những lớp không đảm bảo sỹ số (29/12/2017)


Cập nhật danh sách học phần GDTC4 hệ ĐHCQ khóa 6 học kỳ 2 năm học 2017-2018 (28/12/2017)


Thời khóa biểu + Danh sách học phần tiếng anh 2 Hệ ĐHCQ khóa 7 Học kỳ 2 năm học 2017-2018 (28/12/2017)


Thông báo đăng ký bổ sung học phần GDTC4, Hệ ĐHCQ khóa 6 học kỳ 2 năm học 2017-2018 (26/12/2017)


Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-2018 (20/12/2017)


Thông báo (Dự kiến) kế hoạch đăng ký học và học lại học phần Giáo dục thể chất 4 học kỳ 2 năm học 2017-2018 (18/12/2017)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (107/8)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn