• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 92  
 
1 6 9 3 6 8 5 2
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Kế hoạch đào tạo Thời khóa biểu
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (16/12/2019)


THỜI KHÓA BIỂU BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 (01/11/2019)


THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH (ĐỢT HỌC 1), HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 (15/10/2019)


THỜI KHÓA BIỂU THAY THẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP & THỜI KHÓA BIỂU BỔ SUNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 (10/10/2019)


ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 – 2020 (Lần 2) (09/10/2019)


ĐIỀU CHỈNH LẦN 1 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 - 2020 (10/09/2019)

Điều chỉnh lần 1 Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2019 - 2020


DANH SÁCH PHÂN LỚP HỌC PHẦN TIẾNG ANH 1 - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9 (06/09/2019)


THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 (BỔ SUNG VÀ TÁCH LỚP) (MÔN HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ, GIÁO DỤC THỂ CHẤT) (03/09/2019)


THỜI KHÓA BIỂU ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9 KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 (23/08/2019)


Cập nhật Danh sách sinh viên học học phần Tiếng anh 3 Học kỳ 1 năm học 2019-2020 (16/08/2019)


Danh sách sinh viên học học phần Tiếng anh 3 Học kỳ 1 năm học 2019-2020 (06/08/2019)


Thời khóa biểu (Dự kiến) Đại học chính quy khóa 9 học kỳ 1 năm học 2019-2020 (06/08/2019)


Thời khóa biểu Đại học chính quy khóa 6,7,8 học kỳ 1 năm học 2019-2020 (02/08/2019)


THÔNG BÁO V/v Đăng ký học học kỳ I - Năm học 2019 - 2020 Đối với các học phần chính khóa; học lại; học theo tiến độ nhanh; học cùng lúc hai chương trình đào tạo (song bằng) (30/07/2019)


Thời khóa biểu học phần Giáo dục quốc phòng 1,2 học kỳ 2 năm học 2018-2019 (07/05/2019)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (145/10)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn