• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 106  
 
1 7 3 6 8 2 9 4
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Kế hoạch đào tạo Thời khóa biểu
Điều chỉnh thời khóa biểu học phần Giáo dục thể chất 4, Giáo dục thể chất 5 HK 2 năm 2019-2020 (10/01/2020)


Thời khóa biểu học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh (đợt học 1) HK2 năm 2019-2020 (10/01/2020)


ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 (03/01/2020)


THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4, GIÁO DỤC THỂ CHẤT 5 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 8 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (03/01/2020)


DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TIẾNG ANH 2, HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (23/12/2019)


THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4, 5 (Dự kiến) (18/12/2019)


THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (16/12/2019)


THỜI KHÓA BIỂU BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 (01/11/2019)


THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH (ĐỢT HỌC 1), HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 (15/10/2019)


THỜI KHÓA BIỂU THAY THẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP & THỜI KHÓA BIỂU BỔ SUNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 (10/10/2019)


ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 – 2020 (Lần 2) (09/10/2019)


ĐIỀU CHỈNH LẦN 1 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 - 2020 (10/09/2019)

Điều chỉnh lần 1 Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2019 - 2020


DANH SÁCH PHÂN LỚP HỌC PHẦN TIẾNG ANH 1 - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9 (06/09/2019)


THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 (BỔ SUNG VÀ TÁCH LỚP) (MÔN HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ, GIÁO DỤC THỂ CHẤT) (03/09/2019)


THỜI KHÓA BIỂU ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9 KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 (23/08/2019)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (151/11)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn