• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 178  
 
1 4 5 0 2 4 9 5
 
 
Sinh Viên Tin tức sinh viên
THÔNG BÁO V/v Đôn đốc sinh viên tham gia khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học cuối khóa ( Lần 2) (26/06/2018)


THÔNG BÁO V/v Đôn đốc khảo sát lấy ý kiên phản hồi từ người học Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (12/06/2018)


THÔNG BÁO V/v Hoàn thành việc nộp học phí kỳ 2 năm học 2017 - 2018 và chuẩn bị triển khai hoạt động đào tạo giai đoạn 1 - học ký 1 - năm học 2018 - 2019 (08/06/2018)


THÔNG BÁO V/v tham gia cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên năm 2018" (07/06/2018)


THÔNG BÁO V/v Triển khai chương trình “SALES KỲ TÀI” năm 2018 (07/05/2018)


KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị đảm bảo công tác an ninh - chính trị trong trường học (07/05/2018)


THÔNG BÁO V/v Dự kiến kỷ luật buộc thôi học và đình chỉ sinh viên vi phạm quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (27/04/2018)


V/v Đôn đốc học viên cao học khóa 1, khóa 2A, 2B hoàn thành việc đóng học phí kỳ 2 năm học 2016-2017 (22/08/2017)


THỜI KHÓA BIỂU HỌC "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN" ĐẦU KHÓA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA ĐH7 (07/08/2017)


KẾ HOẠCH Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khóa cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 7 (07/08/2017)


Nộp lệ phí thi lại học kỳ II năm học 2015-2016 (18/05/2016)


Mua BHYT đợt 2 năm học 2015-2016 (18/05/2016)


Hội nghị sinh viên nội trú năm học 2015 - 2016 (24/11/2015)


Quyết định v/v kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV (07/05/2015)


Quyết định v/v Buộc thôi học sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV (07/05/2015)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (16/2)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn