• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 63  
 
1 7 2 4 0 1 4 3
 
 
Sinh Viên Điểm rèn luyện
V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện các lớp Đại học chính quy khóa 4, 5, 6 và Cao đẳng chính quy khóa 14, 15 kỳ II và cả năm, năm học 2016-2017

              Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-BTNMT, ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2089/QĐ-TĐHHN, ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy định về đánh giá điểm rèn luyện đối với sinh viên hệ chính quy tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4297/QĐ-TĐHHN, ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy định về đánh giá điểm rèn luyện của người học được đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

          Căn cứ kết luận của Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên cấp trường họp ngày 13/9/2017; chi tiết trong file đính kèm:Tệp đính kèm:
3274.pdf

Ngày 20/09/2017
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn