• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 159  
 
1 5 7 7 5 0 2 5
 
 
Viện, trung tâm Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tin tức - Sự kiện
Tổ chức thi, cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi, cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi, cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức các khóa ôn tập, thi, cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT vào các ngày thứ Bẩy, Chủ Nhật hàng tuần. Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu lập danh sách kèm theo hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi gửi về Hội đồng thi Ứng dụng công nghệ thông tin Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội qua Email: ttdtcbcc@hunre.edu.vn hoặc ttdtcbcc@gmail.com.

 Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Trương Thị Thảo - Thư ký Hội đồng thi. Điện thoại: 0243.8370598 (máy lẻ 306); Di động: 0978.020.767; Email: ttdtcbcc@hunre.edu.vn hoặc ttdtcbcc@gmail.com./.

1. Danh sách thí sinh đăng ký dự thi (gửi danh sách qua Email: ttdtcbcc@hunre.edu.vn hoặc ttdtcbcc@gmail.com).

 

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới
tính

Nơi sinh

Số CMND hoặc CCCCD

SĐT; Email

Ghi chú

1

Nguyễn Văn A

02/5/1970

Nam

Hải Dương

..............

.................

.............

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi (nộp vào ngày ôn tập trước khóa thi).

- 02 ảnh 4cm x 6cm.

- 01 bản phô tô Giấy CMND hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

- 01 tờ Đơn đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ

 ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Kính gửi: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

             Căn cứ Thông tư số 03/2014/TTLT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT;

          Tên tôi là: ……………………………………. Giới tính (Nam/Nữ): ...............

          Ngày sinh: ……………… Nơi Sinh (tỉnh; TP trực thuộc TW):.......................

          Số CMND (hoặc căn cước công dân; hộ chiếu)...............................................

          ngày cấp ............................................ nơi cấp ...............................................    

          Đơn vị công tác:…………………………………………………………………

          Số điện thoại:…………………………..Email:………………………………..

         Tôi đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

         Tại Hội đồng thi: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

           Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT. 

Hà Nội, ngày…… tháng…… năm ………..
Người đăng ký dự thi
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ảnh chứng chỉ:

 

Ngày 10/06/2018
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn