• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 222  
 
1 6 4 8 4 0 9 5
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Kế hoạch đào tạo
Tổ chức khảo sát Tiếng Anh trực tuyến cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 5 (năm tuyển sinh 2015)

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức khảo sát Tiếng Anh trực tuyến

cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 5 (năm tuyển sinh 2015)

           Để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên tiến tới đạt chuẩn ngoại ngữ theo lộ trình của Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020. Nhà trường phối hợp với Tổ chức giáo dục quốc tế Education First (EF) tổ chức kỳ thi khảo sát trình độ Tiếng Anh trực tuyến cho sinh viên ĐH5, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, mục đích khảo sát trình độ Tiếng Anh:

-        Toàn bộ sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 5 (Danh sách sinh viên và ca thi xem tại đây)

-        Kết quả khảo sát được dùng làm cơ sở xếp lớp học phần Tiếng Anh 1, học kỳ 1 năm học 2015-2016.

2. Nội dung khảo sát:

Thời gian làm bài trên Website trực tuyến 60 phút, gồm các nội dung sau:

+   Phần nghe: 10 câu hỏi.

+   Phần từ vựng và ngữ pháp: 50 câu hỏi.

+   Phần đọc hiểu: 10 câu hỏi.

3. Thời gian, địa điểm: (Thời gian và địa điểm chi tiết của mỗi lớp được ghi trong danh sách thi) - (Danh sách thi xem tại đây)

-        Thời gian: 01/10/2015 đến 03/10/2015.

Buổi sáng bắt đầu:  Ca 1: 7h30 - 8h30

                                                                 Ca 2: 8h45 - 9h45

                                                                 Ca 3: 10h00 - 11h00 

                                 Buổi chiều bắt đầu: Ca 4: 13h30 - 14h30

                                                                 Ca 5: 14h45 -15h45

                                                                 Ca 6: 16h00 - 17h00

-        Địa điểm thi: các phòng: A.705; A.706; A.708; A.710; A.810 (Cơ sở 1)

 4. Nguyên tắc tổ chức, triển khai:

-        Bộ môn ngoại ngữ triển khai kế hoạch chi tiết về coi, chấm thi và lên phương án phân công sinh viên học tập.

-        Các khoa có sinh viên và Cố vấn học tập có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các lớp sinh viên để triển khai thực hiện.

-        Phòng Đào tạo, Quản trị thiết bị, Trung tâm công nghệ thông tin phối hợp kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống mạng để triển khai thực hiện.

-        Sinh viên có mặt chậm nhất 15 phút trước giờ kiểm tra để được hướng dẫn làm bài.

Nhà trường thông báo để các đơn vị và sinh viên khóa ĐH5 biết và triển khai thực hiện.

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

  (Đã ký)

 

 Trần Duy Kiều

 

Ngày 30/09/2015
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn