• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 81  
 
1 5 6 3 3 5 0 3
 
 
Các Khoa - Bộ môn Bộ môn Ngoại ngữ Các hoạt động nghiên cứu
Thông tin Nghiên cứu khoa học

 

 I. CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ THỰC HIỆN

1.  Thạc sĩ Đặng Đức Chính:  Vietnamese teen’s language in Blogs (2008)

2.  Thạc sĩ Bùi Thị Oanh - A cross study on English and Vietnamese health related proverbs.(2011)

3.  Thạc sĩ Mai Thị Hiền - A study on teaching reading skills to the first year non-English major students at Hanoi University of Natural Resources and Environment using the textbook “New Cutting Edge –Elementary” (2013)

4.  Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng – A study on using common visual aids to teach English vocabulary to the 11th form student at Sơn La gifted high school. (2009)

5.  Thạc sĩ Đinh Thị Hoài Ly – Determinants of capital structure: evidence from the Netherlands (2014)

6.  Thạc sĩ Mai Thị Hiền: Nâng cao kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khi sử dụng giáo trình New Cutting Edge – Elementary, Sarah Cumingham 2005 (2015)

7.     Thạc sĩ Phạm Thị Hồng Quế: Sử dụng hoạt động cặp và nhóm nhằm nâng cao kỹ năng nói cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà (2016)

8.     Thạc sĩ Đỗ Mai Quyên: Áp dụng cách tiếp cận học hợp tác trong giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên năm thứ nhất tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà nội để nâng cao kết quả học tập (2016)

9.     Thạc sĩ Mai Thị Hiền: Nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông qua các hoạt động có sử dụng tư duy phản biện (critical thinking) (2016)

10.     Thạc sĩ Ngô Thị Hà: Nghiên cứu nâng cao kỹ năng nghe qua hoạt động điền khuyết cho sinh viên năm thứ nhất tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

11.     Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng: Sử dụng trò chơi ngôn ngữ vào quá trình dạy  học tiếng Anh nhằm tăng hứng thú cho sinh viên năm thứ nhất trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. (2016)

12.     Thạc Sĩ Trần Thị Thùy Linh: Nghiên cứu tính hiệu quả của việc sử dụng thẻ ghi chú (computer-based flash cards) nhằm tăng vốn từ vựng của sinh viên năm thứ nhất không chuyên Anh tại trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. (2016)

13.     Cử nhân Cao Mai Hạnh: Nghiên cứu tính hiệu quả của việc sử dụng video nhằm cải thiện kỹ năng nghe cho sinh viên năm thứ nhất không chuyên tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. (2016)

II. Các bài báo đã công bố

1.    ThS. Đỗ Mai Quyên,Tạp chí Thiết bị Giáo dục. Số 148 - Kỳ 1 - Tháng 7-2017. ISSN 1859-0810 Tổ chức dạy học Tiếng Anh ở trường Đại học theo quan điểm "học tập hợp tác"

2.    ThS. Hoàng Thị Tuyết Nhung, Tạp chí Thiết bị Giáo dục. Số 149 - Kỳ 2 - Tháng 7-2017. ISSN 1859-0810 Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh cho sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ

3.    CN.Triệu Thùy Hương, Tạp chí Thiết bị Giáo dục. Số 148 - Kỳ 1 - Tháng 7-2017. ISSN 1859-0810 Rèn luyện kĩ năng nghe hiểu tiếng anh cho sinh viên ở trường đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội

4.    ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng, Tạp chí Thiết bị Giáo dục. Số 148 - Kỳ 1 - Tháng 7-2017. ISSN 1859-0810 Rèn luyện kĩ năng thuyết trình cho sinh viên năm thứ ba học chuyên ngành bằng tiếng anh tại trường đh tài nguyên và môi trường Hà Nội

5.    CN.Lê Minh Hằng, Tạp chí Thiết bị Giáo dục. Số 151 - Kỳ 2 - Tháng 8-2017. ISSN 1859-0810 Lựa chọn và sử dụng các hoạt động bổ sung, tài liệu tham khảo cho giờ dạy ngoại ngữ

6.    CN.Cao Mai Hạnh, Tạp chí Thiết bị Giáo dục. Số 144 - Kỳ 1 - Tháng 5-2017. ISSN 1859-0810, Phát triển kỹ năng nghe hiểu bằng việc sử dụng video trong dạy học

7.    ThS. Đinh Thị Hoài Ly            , Tạp chí Thiết bị Giáo dục. Số 144 - Kỳ 1 - Tháng 5-2017. ISSN 1859-0810 Dạy học ngôn ngữ dựa trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ

8.    Tống Hưng Tâm, Kỷ yếu hội thảo quốc tê - Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà nội, Đàm phán nghĩa giữa giảng viên và sinh viên trong lớp học Tiếng Anh là ngoại ngữ

9.    ThS. Đặng Đức Chính, Tạp chí Thiết bị Giáo dục. Số 151 - Kỳ 2 - Tháng 8-2017. ISSN 1859-0810 Xây dựng cộng đồng học tập ngoại ngữ - Một biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở trường đại học Tài nguyên &MTHN

10.  ThS. Bùi Thị Oanh, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống số 8(262) năm 2017. ISSN 0868-3409 Đặc trưng văn hóa dân tộc qua từ ngữ chỉ trang phục trong thành ngữ và tục ngữ Việt-Anh

11.  ThS. Phạm Thị Hồng Quế, Tạp chí Thiết bị Giáo dục. Số 149 - Kỳ 2 - Tháng 7-2017. ISN 1859-0810 Sử dụng hoạt động "cặp", "nhóm" trong dạy nói tiếng Anh tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

12.  ThS. Ngô Thị Hà, Tạp chí Thiết bị Giáo dục. Số 149 - Kỳ 2 - Tháng 7-2017. ISN 1859-0810 Một số giải pháp nâng cao khả năng lưu nhớ và sử dụng từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Khí tượng Thủy văn biển.

13.  ThS. Mai Thị Hiền, Tạp chí giáo dục số 407 (kỳ I/ tháng 6) - Tháng 6/2017. ISSN 2354-0753, Các hoạt động sử dụng kỹ năng tư duy phản biện  để nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên        

  

 

III. CÁC GIÁO TRÌNH ĐÃ BIÊN SOẠN

Tiếng Anh chuyên ngành ngành Thủy văn- T.S Huỳnh Phú, Th.S Ngô Thị Hà và Th.S Nguyễn Hồng Hạnh đồng tác giả

Tiếng Anh chuyên ngành ngành Khí tượng – T. S Huỳnh Phú chủ biên, Th.S Lưu Thị Bích Phượng, Th.S Nguyễn Hồng Hạnh, Th.S Đỗ Mai Quyên đồng tác giả

Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý đất đai – T.S Nguyễn Anh Tuấn chủ biên; Th.S Đặng Đức Chính và Phạm Thị Hồng Quế đồng tác giả

 Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin – T.S Hà Mạnh Đào chủ biên; Th.S Mai Thị Hiền, và Lê Minh Hằng đồng chủ biên

 

IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ BIÊN SOẠN

 

1.      Tiếng Anh đai cương trình độ A1

2.      Tiếng Anh đai cương trình độ A2

3.      Tiếng Anh đai cương trình độ B1

4.      Tiếng Anh chuyên ngành ngành Thủy văn

5.      Tiếng Anh chuyên ngành ngành Khí tượng

   

 

V. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ ĐĂNG

 

Đặng Đức Chính, Đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Bản tin Khoa học Công nghệ, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, số tháng 10/2011

 

Đặng Đức Chính, Lại Hoài Châu,  Ngôn ngữ tuổi “teen” trên các trang Blog ở Việt Nam – Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc Gia Hà Nội số tháng 5/2012

Đặng Đức Chính, Một số vấn đề về hệ thuật ngữ môi trường tiếng Anh và tiếng Việt, Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội – Học viện khoa học xã hội, số 29, tháng 10 năm 2015

Bùi Thị Oanh – “Những lỗi thường gặp trong kì thi nói kết thúc học phần tiếng Anh 1 của sinh viên năm thứ nhất trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội” đăng trên tạp chí Giáo dục số 330 (kì 2/3/2014);  “ Đặc điểm ngữ nghĩa của  tục ngữ phản ánh sức khỏe con người trong tiếng Việt (có so sánh đối chiếu với tiếng Anh) trên góc độ văn hóa” đăng trên tạp chí Ngôn ngữ và đời sống số tháng 3/2015.

Nguyễn Thùy Linh -  “Dạy và học Ngoại ngữ cho sinh viên chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường" đăng trên Tạp chí lý luận chính trị, khoa học và nghiệp vụ của Bộ tài nguyên và Môi trường số 1+2 (231 +232) kỳ 1 và kỳ 2 tháng 1 năm 2016.

 

VI. TÀI LIỆU HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Tiếng Anh 1

-     Tài liệu liệu bắt buộc: New cutting Edge (Elementary)

-      Tài liệu bổ trợ:

·    A.J.Thomson & A.V. Martinet. 1992. A practical English Grammar. Oxford University Press.

·    Alireza Memarzadeh. 2007. IELTS maximiser speaking. Oxford University Press.

·    Esol examinations. 2013. Preliminary English Test. Cambridge University Press.

·    Practice Exercise 1. 2015. Internal circulation. Department of Foreign Language, University of Natural Resources and Environment.

Tiếng Anh 2

-      Tài liệu liệu bắt buộc: New cutting Edge (Pre- Intermediate)

-      Tài liệu bổ trợ:

·    A.J.Thomson & A.V. Martinet. 1992. A practical English grammar. Oxford University Press.

·    Alireza Memarzadeh. 2007. IELTS maximiser speaking. Oxford University Press.

·    Esol examinations. 2013. Preliminary English test. Cambridge University Press.

·    Department of Foreign Language. 2015. Practice exercise 1. Internal circulation. University of Natural Resources and Environment.

 

 

 

 

Ngày 19/10/2017
Thùy Linh  
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn