• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 29814  
 
1 5 0 3 8 1 0 1
 
 
Thông Báo
Thông báo mời viết bài báo cáo và tham dự hội thảo quốc tế: "The 5th 2018 IBSM - Internetional Conference on Business, Mangement and Accounting"Tệp đính kèm:
Mi_vit_bi_bo_v_tham_d_hi_tho_quc_t_i_hc_cng__nghip.pdf

Ngày 08/11/2017
Phòng KHCN&HTQT  
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn