• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 61  
 
1 7 2 4 0 0 2 4
 
 
Sinh Viên Điểm rèn luyện
THÔNG BÁO V/v Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, xét khen thưởng năm học 2017-2018 đối với sinh viên đại học chính quy khóa 5, 6, 7; đại học liên thông chính quy khóa 7, 8 và cao đẳng chính quy khóa 15

 

            Căn cứ quyết định số 3487/QĐ-TĐHHN, ngày 4 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Mức học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên năm học 2017 - 2018;

            Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TĐHHN, ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Phê duyệt phương án cấp tiền học bổng khuyến khích học tập và Trợ cấp xã hội cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy học kỳ II năm học 2017 - 2018;

            Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018;

Nhà trường thông báo về đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II đối với sinh viên đại học chính quy khóa 5, 6 , 7; đại học liên thông chính quy khóa 7, 8; cao đẳng khóa 15, xét khen thưởng năm học 2017 – 2018 đối với sinh viên đại học chính quy khóa 5, 6 , 7, đại học liên thông chính quy khóa 7 - đợt 1; Chi tiết trong file đính kèm:Tệp đính kèm:
2914.pdf

Ngày 21/08/2018
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn