• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 92  
 
1 5 6 3 3 3 6 5
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Kế hoạch đào tạo Thời khóa biểu
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ LẠI CÁC HỌC PHẦN KHÔNG ĐỦ CƠ CẤU MỞ LỚP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

Danh sách các học phần cần tiến hành đăng ký lại:

  1. Toàn bộ sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 7 đăng ký lại học phần Giáo dục thể chất 4. Học phần Giáo dục thể chất 5 phòng Đào tạo sẽ căn cứ vào sinh viên đăng ký học phần GDTC4 để đăng ký tự động cho sinh viên.

  2. Hệ Đại học chính quy khóa 6 các ngành Kế toán (ĐH6KE); Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (ĐH6QTDL)

  3. Hệ Đại học chính quy khóa 7 ngành Kế toán (ĐH7KE, KN)

  4. Đối với hệ Đại học chính quy khóa 7, sinh viên các lớp học phần sau phải đăng ký lại vào các lớp khác có trong thời khóa biểu:

                        - Đường lối CM của ĐCS Việt Nam - Lớp 2

                        - Tiếng Anh chuyên ngành (ĐH7QM) - Lớp 4

                        - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Lớp 10

                        - Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại – Lớp 1

   5. Đối với hệ Đại học chính quy khóa 8, sinh viên các lớp học phần sau phải đăng ký lại vào các lớp khác có trong thời khóa biểu:

            - Biến đổi khí hậu (ĐH8QM) - Lớp 4

            - Hóa học môi trường (ĐH8QM) - Lớp 4

            - Kỹ thuật điện tử số (ĐH8C) - Lớp 7

            - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 - Lớp 6, 14, 16, 18

            - Toán cao cấp 2 - Lớp 8

            - Tổng quan du lịch - Lớp 6

            - Tài chính tiền tệ -Lớp 8

Sinh viên theo danh sách đính kèm đăng ký lại vào các lớp khác trực tiếp trên trang cá nhân từ ngày 21/12/2018 đến ngày 25/12/2018

Trường hợp sinh viên không đăng ký lại sẽ bị hủy các học phần trên,

    Danh sách các học phần phòng Đào tạo sẽ chủ động ghép lớp cho sinh viên:

            - Pháp luật đại cương - Lớp 12 Ghép chung Lớp 13

            - Kinh tế vĩ mô - Lớp 10 - Ghép chung Lớp 18

            - Tiếng Anh 2 - Lớp 48 - Ghép chung các lớp 47,49, 50

            - Tin học đại cương - Lớp 10 - Ghép chung lớp 20

            - Xác suất thống kê - Lớp 10 - Ghép chung lớp 18

 Tệp đính kèm:
TB.docx
danh_sch_sv_hon.xlsx
TKB.rar
Ngày 20/12/2018
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn