• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 85  
 
1 6 5 3 4 2 0 3
 
 
Sinh Viên Xử lý kỷ luật
QUYẾT ĐỊNH V/v Kỷ Luật sinh viên vi phạm quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo cao đẳng, đại học, liên thông đại học và đại học vừa học vừa làm hệ chính quy

               Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-BTNMT, ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc "ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội";

Căn cứ vào Quyết định số 1750/QĐ-TĐHHN, ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc “Ban hành quy định quản lý học viên cao học”;

Căn cứ Quyết định số 3269/QĐ-TĐHHN, ngày 9 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc “Ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy”; Chi tiết trong file đính kèm:Tệp đính kèm:
1071_k_lut_sinh_vin.pdf

Ngày 08/04/2017
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn