• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 47  
 
1 5 6 3 3 2 8 1
 
 
Sinh Viên Khen thưởng
QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng sinh viên đạt giải cuộc thi olympic: Tiếng anh, Các môn khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tin học cấp trường năm học 2018-2019

 

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 2 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

          Căn cứ kế hoạch số 3807/KH-TĐHHN, ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi olympic tin học sinh viên cấp trường năm học 2018 - 2019;

Căn cứ kế hoạch số 3808/KH-TĐHHN, ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi olympic tiếng anh sinh viên cấp trường năm học 2018 - 2019;

Căn cứ kế hoạch số 3809/KH-TĐHHN, ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh sinh viên cấp trường năm học 2018 - 2019; Chi tiết trong file đính kèm:Tệp đính kèm:
4316.pdf

Ngày 23/11/2018
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn