• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 67  
 
1 5 6 3 3 4 7 6
 
 
Sinh Viên Khen thưởng
QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng năm học 2016-2017 đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 4, 5, 6 và Cao đẳng chính quy khóa 14, 15

             Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-BTNMT, ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT, ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

          Căn cứ Quyết định số 3269/QĐ-TĐHHN, ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành hướng dẫn thực hiện quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện năm học 2016-2017 của sinh viên đại học chính quy khóa 4, 5, 6 và cao đẳng chính quy khóa 14, 15;

Căn cứ kết luận của Hội đồng thi đua xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên cấp Trường họp ngày 13/9/2017; Chi tiết trong file đính kèm:Tệp đính kèm:
3275.rar
Ngày 20/09/2017
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn