• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 140  
 
1 7 3 6 8 4 4 2
 
 
Các Khoa - Bộ môn Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Các hoạt động nghiên cứu
Hoạt động NCKH của khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

 Nghiên cứu khoa học được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Hiểu được vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học trong giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng, đội ngũ giảng viên khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tích cực tham gia nghiên cứu, tìm hiểu và bước đầu đạt được những thành tích đáng kể:

       Đã xuất bản được 8 giáo trình phục vụ công tác đào tạo,

       Từ năm 2011 đến nay, Khoa có 3 đề tài nghiên cứu khoa học có kinh phí được nghiệm thu và đánh giá xuất sắc.

       Mỗi năm, có khoảng trên dưới 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở không kinh phí do các giảng viên của Khoa chủ trì được công nhận và đánh giá chất lượng ngày càng cao.  

       Từ năm 2014 đến nay, giảng viên trong khoa đã công bố được 142 công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học chuyên ngành và 19 bài viết trong các cuộc hội thảo trong và ngoài nước.

Một số thành tích về hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường đã đạt được như sau:

1. Danh sách những giáo trình đã được xuất bản từ năm 2013 đến nay

STT

Năm

Tên sách

NXB

1

2013

Tài chính doanh nghiệp

NXB Lao động

2

2013

Quản trị học

NXB Lao động

3

2013

Tiếng Anh chuyên ngành (dành cho sinh viên ngành kế toán và tài chính – ngân hàng)

NXB Lao động

4

2013

Marketing căn bản

NXB Lao động

5

2013

Kiểm toán môi trường

NXB Lao động

6

2015

Kế toán quản trị

NXB Tài chính

7

2016

Kế toán tài chính

NXB Tài chính

8

2017

Kinh tế tài nguyên và môi trường

NXB Tài chính

 

2. Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở có kinh phí ngân sách nhà nước

STT

Năm

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

1

2011

Thực trạng và giải pháp marketing cho các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

ThS. Hoàng Đình Hương

2

2013

Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất mô hình đo lường chất lượng đào tạo theo đánh giá của sinh viên tại các trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

TS. Nguyễn Hoản

3

2015

Phân tích hiệu quả của việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước trong mối quan hệ sở hữu tài nguyên: nghiên cứu điểm tại tỉnh Nghệ An

TS. Nguyễn Hoản

 

3. Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở không sử dụng ngân sách nhà nước đã được nghiệm thu từ năm học 2013 - 2014 đến nay

STT

Tên đề tài

Người thực hiện

Năm học 2013 - 2014

1

Tổ chức kế toán quản trị chi phí tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

TS. Nguyễn Hoản

2

Nâng cao hoạt động kiểm toán môi trường trong lĩnh vực quản lý và khai thác than tại Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Mai Anh

3

Thực trạng triển khai mô hình kế toán mô phỏng trong giảng dạy tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và định hướng xây dựng phòng kế toán ảo phục vụ công tác đào tạo chuyên ngành kế toán tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

CN. Đào Thị Thanh Thúy

4

Vận dụng mô hình ABC để xác định chi phí lớp học tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

CN. Lê Thị Tâm

5

Hoạch điện chiến lược kinh doanh cho ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương giai đoạn 2016 – 2020

CN. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

6

Ứng dụng Internet trong việc tăng cường hiệu quả Marketing tại công ty cổ phần iNET

ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai

7

Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm phân bón của công ty trách nhiệm hữu hạn Baconco tại thị trường Miền Bắc

CN. Đỗ Thị Phương

8

Giải pháp phát triển thị trường chung cư mini tại Hà Nội

ThS. Đặng Thị Hiền

9

Giải pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn viên hoạt động trong lĩnh vực du lịch sinh thái

ThS. Đào Thị Thương

10

Ảnh hưởng của xuất khẩu lao động đến tình hình sản xuất và đời sống của các hộ gia đình trên địa bàn huyện

CN. Phạm Thị Ngoan

Năm học 2014 - 2015

11

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH MTV Kinh Đô miền Bắc

ThS. Tạ Thị Bẩy

12

Xây dựng mô hình đánh giá rủi ro trong hoạt động cho vay tại các NHTM Việt Nam

ThS. Ngô Minh Trang

13

Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

ThS. Nguyễn Kim Oanh

14

Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

ThS. Tô Thị Mai Phương

15

Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước về

bảo vệ môi trường cấp tỉnh ở thành phố Hà Nội

Th.S Trần Minh Nguyệt

16

Thực trạng chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Lai Châu

ThS. Nguyễn Thị Hiền

17

Nghiên cứu hành vi tiêu dùng xanh của người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đỗ Thị Ngọc Thúy

18

Thực trạng phát triển du lịch bền vững tại Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

ThS. Nguyễn Minh Tuấn

Năm học 2015 - 2016

19

Kế toán trách nhiệm trong trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

TS. Hoàng Đình Hương

20

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại trường Bồi dưỡng Cán bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Phùng Thị Thu Thảo

21

Nghiên cứu phương pháp lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí gây ra bởi các nhà máy sản xuất xi măng – nghiên cứu thí điểm tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

ThS. Trần Thị Thu Trang

22

Giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Tổng công ty Đức Giang sang thị trường Mỹ trong bối cảnh Việt Nam tham gia hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

ThS. Nguyễn Hương Giang

23

Giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Hưng Yên

ThS. Nguyễn Thị Thu Hường

24

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá thủy sản nuôi trồng trên địa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

ThS. Phạm Thị Hương

25

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch (thí điểm trên địa bàn Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh).

ThS. Bùi Thúy Quỳnh

26

Nghiên cứu phương pháp lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí gây ra bởi các nhà máy sản xuất xi măng – nghiên cứu thí điểm tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

ThS. Nguyễn Tân Huyền       

ThS. Trần Thị Thu Trang

Năm học 2016 - 2017

27

Giải pháp phát triển sản phẩm trái phiếu xanh tại Việt Nam

ThS. Trương Thị Bích Trọng

28

Lượng giá thiệt hại năng suất cây trồng do ô nhiễm môi trường nước gây ra bởi hoạt động tái chế chất thải tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên theo phương pháp thay đổi năng suất.

ThS. Phùng Thị Vân

29

Ảnh hưởng của năng lực đến kết quả công việc của nhân viên khách sạn, nghiên cứu trường hợp của khách sạn Nam Cường Hải Dương

ThS. Trần Minh Nguyệt

30

Nâng cao hiệu quả đầu tư dự án tại cảng Ninh Phúc, tỉnh Ninh Bình

ThS. Vũ Thị Hoàng Yến

31

Thực trạng giảm nghèo của một số xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

ThS. Đỗ Thị Dinh

32

Giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc

ThS. Phan Thị Yến

33

Lượng giá giá trị cảnh quan khu di tích an phụ, xã An Sinh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương bằng phương pháp chi phí du lịch.

ThS. Nguyễn Tân Huyền

ThS. Trần Thị Thu Trang

34

Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch – Nghiên cứu điểm tại tỉnh Thanh Hóa

ThS. Lê Thị Tâm

35

Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch – Nghiên cứu điểm tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

ThS. Bùi Thúy Quỳnh

36

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

ThS. Bùi Phương Nhung

37

Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần giấy Vạn Điểm

Đinh Mai Thanh

 

 

 

 

4. Danh sách các bài báo khoa học đã được đăng trên các tạp chí có chỉ số ISSN

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Nơi công bố

Năm học 2014 - 2015

1

Đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính

ThS. Ngô Thị Kiều Trang

Tạp chí Công thương
ISSN 0866 - 7756
Số 13 tháng 7/2015

2

Vận dụng tiêu chuẩn trong kiểm toán môi trường

ThS. Nguyễn Thị Mai Anh
ThS. Lê Thị Tâm

Nghiên cứu khoa học kiểm toán (ISSN 1859-1671)
Số 87+88/1+2/2015

3

Ứng dụng EMA để xác định chi phí môi trường trong doanh nghiệp sản xuất

ThS. Nguyễn Thị Mai Anh
ThS. Lê Thị Tâm

Tạp chí Kế toán & kiểm toán
(ISSN 1859-1914)
Số 3/2015

4

Thực hành kế toán quản trị môi trường tại Hàn Quốc

ThS. Lê Thị Tâm

Tạp chí Kế toán & kiểm toán, ISSN 1859-1914, Số 4/2015

5

Xây dựng hệ thống dự toán chi phí trong các trường đại học ngoài công lập tại Việt Nam

ThS. Hoàng Đình Hương,
ThS. Đào Thị Thanh Thúy

Tạp chí Kinh tế và dự báo , ISSN: 1859-4573, Số 5 Tháng 3/2015

6

Hoàn thiện hệ thống dự toán chi phí trong các trường đại học ngoài công lập

ThS. Hoàng Đình Hương,
ThS. Bùi Thúy Quỳnh

Tạp chí Công Thương
(ISSN: 0866-7756)
Số 3 + 4 tháng 2/2015

7

Quản trị chi phí tại các trường Đại học ngoài công lập

TS. Nguyễn Hoản           
ThS. Hoàng Đình Hương

Tạp chí Tài chính
ISSN: 005-56
Số 03 (605) năm 2015

8

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề

ThS. Đỗ Thị Dinh

Tạp chí Hữu Nghị
ISSN: 1859-4573
Số 111 tháng 7/2015

9

Chuẩn hóa nguồn nhân lực ngành Quản lý môi trường: Những vấn đề đặt ra.

ThS. Trần Minh Nguyệt, 
ThS. Trần Thu Hằng, ThS. Ngô Thị Duyên
CN. Trần Thu Hương

Tạp chí Tài chính
ISSN: 005-56
Số 9 (599) tháng 9/2014

10

Năng lực quản lý môi trường: Từ lý thuyết đến thực tiễn ở VN

ThS. Trần Minh Nguyệt, 
ThS. Trần Thu Hằng, ThS. Ngô Thị Duyên,
CN. Trần Thu Hương

Tạp chí Tài chính
ISSN: 005-56
Số 9 (599) tháng 9/2014

11

Năng lực truyền thông của công chức quản lý môi trường và trách nhiệm với môi trường của DN

ThS. Trần Minh Nguyệt, 
ThS. Nguyễn Vân Dung, ThS. Ngô Thị Duyên,
CN. Nguyễn Minh Tuấn

Tạp chí Giáo dục & Xã hội
ISSN: 1859-3917
Số 43 (104) tháng 10/2014

12

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Nhật Bản: Những yêu cầu về chính sách thương mại

ThS. Tống Thị Thu Hòa

Tạp chí Công thương
ISSN: 0866-7756
Số 12 tháng 6/2015

13

Áp lực cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2015

ThS. Phạm Thị Hương

Tạp chí Kinh tế & Dự báo    ISSN: 0866-7120                    Số 12 tháng 6/2015

14

Tăng trưởng xanh ở Việt Nam: Những vấn đề đặt ra

ThS. Nguyễn Gia Thọ

Tạp chí Kinh tế & Dự báo    ISSN: 0866-7120                    Số 8 tháng 4/2015

15

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ

ThS. Đào Thị Thương

Tạp chí Tài chính
ISSN: 005-56
Kỳ 2 tháng 6/2015

16

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Chìa khóa thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam

ThS. Phan Thị Yến

Tạp chí Công Thương          ISSN: 0866 – 7756            

 Số 7 tháng 6/2015

17

Thực trạng và ảnh hưởng của xuất khẩu  lao động đến đời sống hộ gia đình

ThS. Phạm Thị Ngoan

Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ   ISSN 1859 – 2805   

Số 10 tháng 5/2015

18

Huyện Cẩm giàng-  tỉnh Hải Dương: Ảnh hưởng của xuất khẩu lao động đến đời sống của hộ gia đình

ThS. Phạm Thị Ngoan

Tạp chí Công Thương          ISSN: 0866 – 7756                  Số 10 tháng 5/2015

19

Phát triển kinh tế du lịch biển ở Thái lan và bài học cho Việt Nam

ThS.Hà Thị Thanh Thủy

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế ISSN 0866 7489

Số 6, tháng 6/2015

20

Năng lực cạnh tranh quốc gia của du lịch biển Việt Nam: so sánh với Thái Lan và Inđônêxia

ThS.Hà Thị Thanh Thủy

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế ISSN 0866 7489

Số 11, tháng 11/2014

21

Việt Nam: Nâng cao năng lực cạnh tranh gạo xuất khẩu

Đỗ Diệu Linh

Tạp chí Công thương ISSN:0866-7756

Số 12, tháng 6/2015

22

Ứng xử của hộ nông dân trước sự biến động của thị trường phân bón: Nghiên cứu điểm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

ThS.Phạm Thị Lam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ISSN-1859- 4581

Số 15 tháng 8 năm 2014

23

So sánh hiệu quả kinh tế sản xuất lúa thuần chất lượng cao trên địa bàn huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

ThS.Phạm Thị Lam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam ISSN – 1859 – 1558 Số 7 năm 2014

24

Mức sẵn lòng chi trả cho rau an toàn của người tiêu dùng tại Hà Nội

ThS.Phạm Thị Lam

Tạp chí kinh tế và dự báo

 ISSN: 0866 – 7120

Số tháng 04 năm 2015

25

Các chỉ tiêu phân tích cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp

ThS. Tạ Thị Bẩy
Nguyễn Khánh Ly

Tạp chí Công Thương
(ISSN: 0866-7756)
Số 3 + 4 tháng 2/2015

26

Hoạt động marketing đối nội tại các cửa hàng bán lẻ ở Việt Nam: thực trạng và khuyến nghị giải pháp

ThS. Bùi Thị Thu

Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương, ISSN:0868-3808, Tháng 3/2015

27

 Giảm ảnh hưởng của tính thời vụ trong du lịch - Biện pháp tăng doanh thu cho các doanh nghiệp lữ hành

ThS. Nguyễn Thị Thu Hường
ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai

Tạp chí Công Thương
ISSN: 0866-7756
Số 13  tháng 7/2015

28

Du lịch sinh thái tại Việt Nam: Tiềm năng và thực trạng

ThS. Vũ Thị Ánh Tuyết,   
CN. Nguyễn Phương Anh

Tạp chí Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương, ISSN: 0868-3808, Số 449 tháng 7/2015

29

Định vị dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu

ThS. Nguyễn Hương Giang

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ISSN: 0866-7120,

Số 12 Tháng 6/2015

30

Để chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam phát huy hiệu quả

Hoàng Thị Hương Hạnh

Tạp chí Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương, ISSN: 0868-3808, Số 449 tháng 7/2015

31

Doanh nghiệp Việt Nam: Nhìn thẳng vào yếu kém để đứng vững và phát triển

Đinh Mai Thanh

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ISSN: 0866-7120
số chuyên đề Tháng 07/2015

32

Sinh viên thất nhiệp, nguyên nhân và giải pháp

ThS. Đỗ Thị Phương,
Nguyễn Phương Anh,
ThS. Hoàng Đình Hương

Tạp chí Hữu Nghị,

ISSN: 1859-4573,

Số 111 Tháng 7/2015

33

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Lai Châu - Thực trạng và giải pháp

ThS. Phạm Thị Bích Thủy
ThS. Nguyễn Tân Huyền
Trần Thị Thu Trang

Tạp chí Công Thương
(ISSN: 0866-7756)
Số 3 tháng 12/2014

34

Tăng trưởng kinh tế với vấn đề gia tăng chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Uông Bí

ThS. Nguyễn Tân Huyền
ThS. Trần Thị Thu Trang

Tạp chí Công Thương
(ISSN: 0866-7756)
Số 4 tháng 3/2015

35

Để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu

ThS. Đặng Thị Hiền

Tạp chí Tài chính;

ISSN: 005 -56;
 Kỳ 2, tháng 6/2015

36

Xây dựng nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Phùng Thị Vân

Tạp chí Khoa học công nghệ và Môi trường công an
ISSN: 1859-4514
số 60 tháng 7/2015

37

Nuôi trồng thủy sản quy mô vừa và nhỏ tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình - Thực trạng và giải pháp

ThS. Đào Hồng Vân

Tạp chí Công Thương
(ISSN: 0866-7756)
Số 8 tháng 7/2015

38

Nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA

ThS. Lê Thị Bích Lan

Tạp chí Tài chính
Kỳ 2 - Tháng 6/2015 (611)
ISSN - 005 - 56

39

Thu hút khách du lịch Lào đến với biển Bắc Trung Bộ

ThS. Hà Thị Thanh Thuỷ

Tạp chí du lịch ISSN 0866-7373, số tháng 8/2014

Năm học 2015 - 2016

40

Quyền nước ở Trung Quốc và Nhật Bản kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam

TS. Nguyễn Hoản
ThS. Phạm Thị Lam

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
ISSN 1859-1477
Kỳ 1 tháng 12/2015
Bộ Tài nguyên và Môi trường

41

Nghiên cứu về lợi ích thực hành ECMA trong doanh  nghiệp sản xuất gạch

ThS. Lê Thị Tâm
ThS. Phạm Ngọc Trâm

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, ISSN 1859-1671
Số 99+100 tháng 1+2/2016
Trường đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán

42

Đo lường chi phí môi trường trong doanh nghiệp sản xuất theo phương pháp ABC

ThS. Lê Thị Tâm,

ThS. Nguyễn Thị Diệu Linh

Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
ISSN: 1859-1914
Số 1+2/2016 (148+149)
Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam

43

Báo cáo chi phí - lợi ích môi trường_Kinh nghiệm từ các doanh nghiệp Nhật Bản

ThS. Đào Thanh Thúy

Tạp chí Công Thương
ISSN: 0866-7756
Số 6 – Tháng 6/2016
Bộ Công thương

44

Ứng dụng của kế toán quản trị chi phí đến các doanh nghiệp xây lắp Việt Nam

ThS. Trần Phương Nhung

Tạp chí Công Thương
ISSN: 0866-7756
Số 7 – Tháng 7/2016
Bộ Công thương

45

Tác động của đòn bẩy tài chính tới hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu và rủi ro của doanh nghiệp

ThS. Đào Mỹ Hạnh
ThS. Nguyễn Kiều Hoa

Tạp chí Công Thương
ISSN: 0866-7756
Số 7 – Tháng 7/2016
Bộ Công thương

46

Ứng dụng mô hình Z-score và xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp vào quản lý rủi ro tín dụng tại  các NHTM Việt Nam

ThS. Đào Mỹ Hạnh
ThS. Nguyễn Kiều Hoa

Tạp chí Công Thương
ISSN: 0866-7756
Số 7 – Tháng 7/2016
Bộ Công thương

47

Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản cố định trong các doanh nghiệp xây dựng

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Tạp chí Công Thương
ISSN: 0866-7756
Số 7 – Tháng 7/2016
Bộ Công thương

48

Ô nhiễm môi trường tại làng nghề cơ kim khí Phùng Xá - Thực trạng và giải pháp

ThS. Đỗ Thị Dinh

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam ISSN: 1859-0004
tập 14, số 2/2016

49

Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

ThS. Đỗ Thị Dinh
ThS. Tạ Thị Bẩy

Tạp chí Kinh tế và dự báo
 ISSN  0866-7120
số 12 tháng 06/2016
Bộ kế hoạch và Đầu tư

50

Ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ở TP. Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

ThS. Đỗ Thị Dinh
ThS. Tống Thị Thu Hòa

Tạp chí Kinh tế và dự báo
 ISSN  0866-7120
số 10 tháng 05/2016
Bộ kế hoạch và Đầu tư

51

Thực trạng và vai trò doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi giá trị ngành hàng tôm đông lạnh xuất khẩu vùng đồng bằng sông Cửu Long

ThS. Tạ Thị Bảy
ThS. Phạm Quốc Trị

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
ISSN 1859-4581
Số 12/2016 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

52

Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi giá trị gia tăng mặt hàng lúa gạo xuất khẩu vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

ThS. Tống Thị Thu Hòa
ThS. Phạm Quốc Trị

Tạp chí Hợp tác và Phát triển
ISSN 1859-3518
Số 36 tháng 3+4/2016
Trung ương hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia

53

Phát triển kinh tế biển và những vấn đề đặt ra trong hoạch định không gian biển

ThS. Phan Thị Yến

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ISSN 1859-1477
Số 6(236) tháng 3/2016
Bộ Tài nguyên và Môi trường

54

Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp

ThS. Phạm Thị Ngoan

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ISSN 1859-1477
Số 5(235) tháng 3/2016
Bộ Tài nguyên và Môi trường

55

Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai

ThS. Ngô Thị Duyên

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ISSN 1859-1477
Số 5(235) tháng 3/2016
Bộ Tài nguyên và Môi trường

56

Nợ đọng vốn trong thị trường bất động sản: Thực trạng và giải pháp

ThS. Đào Thị Thương

Tạp chí Tài chính
ISSN 005-56
Kỳ 2 tháng 3/2016
Bộ Tài chính

57

Thúc đẩy phong trào tiêu dùng xanh ở Việt Nam

ThS. Nguyễn Gia Thọ

Tạp chí Kinh tế và dự báo
 ISSN  0866-7120
số 13 tháng 6/2016
Bộ kế hoạch và Đầu tư

58

Biển đảo phải là "thương hiệu" quốc gia

ThS. Nguyễn Phương Anh

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ISSN 1859-1477
Số 9(239) tháng 5/2016
Bộ Tài nguyên và Môi trường

59

Nhìn lại 5 năm thực hiện Luật khoáng sản năm 2010 tại tỉnh Quảng Ngãi

ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ISSN 1859-1477
Số 15(245) tháng 8/2016
Bộ Tài nguyên và Môi trường

60

Nghiên cứu ảnh hưởng của hình ảnh cửa hàng lên nhận thức về thương hiệu cửa hàng

ThS. Bùi Thị Thu
ThS. Đào Sỹ Liên

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương ISSN 0868 – 3808
Số cuối tháng 4/2016
Trung tâm Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

61

Phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững

ThS. Đỗ Thị Phương

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ISSN 1859-1477
Số 7(237) tháng 4/2016
Bộ Tài nguyên và Môi trường

62

Quản lý khai thác khoáng sản – Ghi nhận ở Cao Bằng

ThS. Nguyễn Thu Hiền

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ISSN 1859-1477
Số 12(242) tháng 6/2016
Bộ Tài nguyên và Môi trường

63

Phát triển kinh tế biển bền vững rất cần cộng hưởng đa ngành khoa học, liên vùng kinh tế

ThS. Vũ Thị Ánh Tuyết

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ISSN 1859-1477
Số 7(237) tháng 4/2016
Bộ Tài nguyên và Môi trường

64

TPP – Cơ hội và thách thức đối với nhà quản trị

Đinh Thanh Mai

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương ISSN 0868 – 3808
Số 451 tháng 8/2015
Trung tâm Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

65

Phát triển kinh tế biển trên đảo Cô Tô

ThS. Trần Thị Hương Ly

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ISSN 1859-1477
Số 8(238) tháng 4/2016
Bộ Tài nguyên và Môi trường

66

Bảo vệ rừng ngập mặn ven biển, thích ứng với biến đổi khí hậu

ThS. Hoàng Thị Hương Hạnh

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ISSN 1859-1477
Số 8(238) tháng 4/2016
Bộ Tài nguyên và Môi trường

67

Lượng hóa mức chi trả dịch vụ môi trường rừng vườn quốc gia Ba Vì

ThS. Hoàng Thị Hương Hạnh
ThS. Ngô Thị Thanh Vân

Hội nghị Khoa học thường niên năm 2015 - Trường ĐH Thủy lợi ISBN: 978-604-82-1710-5
Nhà xuất bản Xây dựng

68

Lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí gây ra bởi các nhà máy sản xuất xi măng bằng phương pháp chi phí sức khỏe tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

ThS. Nguyễn Tân Huyền
ThS. Trần Thị Thu Trang

Tạp trí Công Thương
ISSN: 0866-7756
Số 7 – Tháng 7/2016
Bộ Công thương

69

Tái cơ cấu doanh nghiệp ngành nông nghiệp: những vấn đề đặt ra

ThS. Đặng Thị Hiền

Tạp chí Tài chính
ISSN 005-56
Kỳ 2 tháng 3/2016
Bộ Tài chính

70

Kinh nghiệm Nhật Bản về triển khai hạch toán quản lý môi trường tới các doanh nghiệp

ThS. Đỗ Thị Ngọc Thúy

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, ISSN 1859-1671
Số 104 tháng 6/2016
Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán

71

Bảo tồn gắn với phát triển bền vững đa dạng sinh học hệ động vật Vườn quốc gia Bạch Mã

ThS. Phùng Thị Vân

Tạp chí Công Thương
ISSN: 0866-7756
Số 8 – Tháng 7+8/2015
Bộ Công thương

72

Nuôi trồng thuỷ sản quy mô vừa và nhỏ tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình - Thực trạng và giải pháp

ThS. Đào Hồng Vân

Tạp chí Công Thương
ISSN: 0866-7756
Số 8 – Tháng 7+8/2015
Bộ Công thương

73

Nhu cầu và áp lực khai thác khoáng sản ảnh hưởng đến môi trường

ThS. Nguyễn Thị Hiền

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ISSN 1859-1477
Số 6(236) tháng 3/2016
Bộ Tài nguyên và Môi trường

74

Thực trạng thu hút khách quốc tế của du lịch biển Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

TS. Hà Thị Thanh Thủy

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
ISSN 0866-7489
Số 07 (458) tháng 7/2016
Viện Kinh tế Việt Nam – Viện Hàn lâm khoa học và xã hội Việt Nam

75

Một số nghiên cứu đánh giá giá trị kinh tế tài nguyên ở nước ta

ThS. Nguyễn Minh Tuấn

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ISSN 1859-1477
Số 9(239) tháng 5/2016
Bộ Tài nguyên và Môi trường

76

Giải pháp phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Ninh Bình

ThS. Vũ Thị Hoàng Yến

Tạp chí Kinh tế và dự báo
 ISSN  0866-7120
số 13 tháng 6/2016
Bộ kế hoạch và Đầu tư

77

Phát triển kinh tế biển đảo từ góc nhìn của chuyên gia

ThS. Tô Thị Mai Phương

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ISSN 1859-1477
Số 4(234) tháng 2/2016
Bộ Tài nguyên và Môi trường

78

Thị trường dịch vụ hệ sinh thái và cơ hội cho Việt Nam

ThS. Trương Thị Bích Trọng

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ISSN 1859-1477
Số 10(240) tháng 5/2016
Bộ Tài nguyên và Môi trường

79

Ngân hàng thương mại Việt Nam trước thềm Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

ThS. Ngô Minh Trang
ThS. Nguyễn Khánh Ly

Tạp chí Công Thương
ISSN: 0866-7756
Số 1 – Tháng 1/2016
Bộ Công thương

80

Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép trong quá trình hội nhập

ThS. Ngô Minh Trang
ThS. Nguyễn Khánh Ly

Tạp chí Kinh tế và dự báo
 ISSN  0866-7120
số 09 tháng 5/2016
Bộ kế hoạch và Đầu tư

81

Trở thành "công xưởng mới" của Thế giới: Bối cảnh khu vực và nội lực của Việt Nam

ThS. Lê Thị Bích Lan

Tạp chí Tài chính
ISSN 005-56
Kỳ 2 tháng 3/2016
Bộ Tài chính

82

Ảnh hưởng của năng lực tới kết quả công việc, nghiên cứu trường hợp công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội

ThS. Trần Minh Nguyệt
ThS. Nguyễn Kim Tuyển

Tạp chí Kinh tế và Phát triển
ISSN 1859-0012
Số 228 (II) tháng 6/2016
Đại học Kinh tế Quốc dân

83

Năng lực giải quyết tranh chấp môi trường của công chức quản lý môi trường địa phương - Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Hà Nội

ThS. Trần Minh Nguyệt
PGS.TS Quyền Đình Hà

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam ISSN: 1859-0004
Tập 14, số 2/2016 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

84

Một số giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động chuyển giá

ThS. Trần Minh Nguyệt
ThS. Đàm Thị Thanh Huyền

Tạp chí Thanh tra Tài chính
ISSN 2354-0885
Số 170, tháng 8/2016
Bộ Tài chính

85

Để doanh nghiệp Việt Nam tận dụng tốt những lợi ích từ hiệp định TPP

ThS. Nguyễn Vân Dung

Tạp chí Tài chính
ISSN 005-56
Kỳ 2 tháng 7/2016
Bộ Tài chính

86

Giải pháp quản lý hiệu quả các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo hình thức BOT

ThS. Trần Thu Hằng

Tạp chí Tài chính
ISSN 005-56
Kỳ 2 tháng 7/2016
Bộ Tài chính

87

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại các trường đại học công lập

ThS. Bùi Phương Nhung

Tạp chí Công Thương
ISSN: 0866-7756
Số 7 – Tháng 7/2016
Bộ Công thương

88

Những điểm mới trong chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315 và 330

ThS. Nguyễn Thị Mai Anh
ThS. Lê Phương Thảo

Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
ISSN: 1859-1914
Số 10/2015 (145)
Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam

89

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trên Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp bảo hiểm

ThS. Nguyễn Thị Mai Anh
ThS. Lê Phương Thảo

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, ISSN 1859-1671
Số 98 tháng 12/2015
Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán

90

Nghiên cứu ảnh hưởng của hình ảnh cửa hàng lên nhận thức về thương hiệu cửa hàng

ThS. Bùi Thị Thu

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số cuối tháng 5,2016. ISSN 0868 - 3808

91

Ảnh hưởng tâm lý của nhà đầu tư đến hiệu lực của chính sách tiền tệ

ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

92

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá thủy sản nuôi trồng trên địa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

ThS. Phạm Thị Hương

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

Năm học 2016 - 2017

93

Kinh tế biển xanh của Mỹ, Trung Quốc và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

TS. Hà Thị Thanh Thủy

ThS. Đỗ Diệu Linh

Nghiên cứu Kinh tế
ISSN 08667489
Số 7(470) - Tháng 7/2017

94

Khai thác hiệu quả hải sản vùng biển Việt Nam

ThS. Vũ Thị Hoàng Yến

Tạp chí Phát triển bền vững vùng ISSN 2354 - 0729
Quyển 6, Số 3 (09-2016)

95

Vận tải đường biển Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

ThS. Vũ Thị Hoàng Yến

Tạp chí Giáo dục lý luận
ISSN 0868 - 3492
Số 249 (08/2016)

96

Phương pháp phân tích nhân tố: Ứng dụng trong phân tích ảnh hưởng của quyền nước đến hiệu quả sử dụng tài nguyên nước ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

ThS Phạm Thị Lam    

TS. Nguyễn Hoản

Tài nguyên và Môi trường
ISSN 1859-1477
Số 14(268) - Tháng 7/2017

97

Đồng bằng sông Cửu Long khi nguồn nước không còn là vô tận

ThS. Nguyễn Vân Dung

Tài nguyên và Môi trường
ISSN 1859-1477
Số 13(267) - Tháng 7/2017

98

Nợ đọng xây dựng có bản: Thực trạng và giải pháp tháo gỡ

ThS. Lê Thị Bích Lan

Tạp chí tài chính                                                      ISSN - 005 - 56                                                            Kỳ 1 tháng 7/2017 (660

99

Vấn đề đặt ra trong quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện

ThS. Trần Thu Hằng

Tạp chí tài chính                                                       ISSN - 005 - 56                                                          Kỳ 1 tháng 7/2017 (660

100

Cát Tài nguyên: bài toán kinh tế và câu chuyện lãnh thổ

ThS. Tống Thị Thu Hòa

Tạp chí Tài nguyên & Môi trường; ISSN 1859 - 1477;

Số 7(261) tháng 4 năm 2017

101

Giải pháp cải tạo và phục hồi trong khai thác khoáng sản bảo đảm phát triển kinh tế bền vững

ThS. Tống Thị Thu Hòa

Tạp chí Tài nguyên & Môi trường; ISSN 1859 - 1477;

Số 8(262) tháng 4 năm 2017

102

Phát triển đô thị gắn với thích ứng biến đổi khí hậu

ThS. Phạm Thị Ngoan

Tạp chí Tài nguyên & Môi trường ISSN 1859-1477
Số 13 (267) tháng 7/2017

103

Thu tiền khai thác tài nguyên nước - Quản lý hiệu quả tài nguyên quốc gia

ThS. Ngô Thị Duyên

Tạp chí Tài nguyên & Môi trường ISSN 1859-1477
Số 3 (257) tháng 2/2017

104

Thu phí sử dụng khu vực biển cân nhắc và linh động, tránh cản trở động lực phát triển

ThS. Đào Thị Thương

Tạp chí tài nguyên và môi trường số 6 (260)

kỳ 2 tháng 3 năm 2017

105

Nghiên cứu về chính sách tiêu dùng xanh tại Việt Nam

ThS. Nguyễn Gia Thọ

Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương ISSN 0868-3808
Số 498 tháng 7/2017

106

Vai trò của liên kết vùng trong phát triển kinh tế biển và bảo đảm quốc phòng, an ninh

ThS. Nguyễn Phương Anh

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, ISSN 1859-1477
Số 8 (262) kỳ 2, tháng 4-2017.

107

Lượng giá kinh tế tài nguyên một số hệ sinh thái tiêu biểu ven biển để sử dụng bền vững

ThS. Đỗ Thị Phương

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, ISSN 1859-1477
Số 3 (257) kỳ 1, tháng 2-2017.

108

Không để thất thu thuế trong khai thác khoáng sản

ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, ISSN 1859-1477
Số 9 (263) kỳ 1, tháng 5-2017.

109

Đại học Tài nguyên và Môi trường: Phấn đấu trở thành trường đại học uy tín trong nước và quốc tế.

ThS. Tạ Thị Bẩy

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, ISSN 1859 - 1477                                                       Số 7 Tháng 6 - 2017

110

Một số vấn đề cần tháo gỡ để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

ThS. Phạm Thị Hương

Kinh tế và dự báo                                                     ISSN: 0866 - 7120                                                      Số 16 Tháng 6 - 2017    

111

Phát triển bền vững du lịch biển

ThS. Nguyễn Minh Tuấn

Tạp chí Tài nguyên & Môi trường; ISSN 1859 - 1477; Số 10(264) năm 2017

112

Bắc Ninh: Sống chung với ô
nhiễm rác và thiếu
nước sạch

ThS. Nguyễn Thị Thu Hường

Tạp chí Tài nguyên & Môi trường; ISSN 1859 - 1477; Số 16 (270) năm 2017

113

Thực trạng thị trường bán lẻ và hành vi của người tiêu dùng Việt Nam đối với thương hiệu cửa hàng bán lẻ

ThS. Bùi Thị Thu

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 480, tháng 10 năm 2016. ISSN 0868 - 3808

114

Ảnh hưởng của nhận thức thương hiệu đối với hành vi lựa chọn sản phẩm dịch vụ tại các cửa hàng bán lẻ ở TP.Hà Nội

ThS. Bùi Thị Thu

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 29, tháng 11 năm 2016. ISSN 0866 - 7120

115

Yêu cầu minh bạch trong hoạt động khai thác khoáng sản

ThS. Nguyễn Thu Hiền

Tạp chí Tài nguyên & Môi trường; ISSN 1859 - 1477; Số 10(264) - Kỳ 2 - Tháng 5/2017

116

Chính sách định cư dân trên các hải đảo - bài toán kinh tế chưa có lời giải

ThS. Vũ Thị Ánh Tuyết

Tạp chí Tài nguyên và môi trường; ISSN1859-1477; số 5 (259) tháng 3/2017

117

Đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính giai đoạn chuẩn bị kiểm toán

ThS. Ngô Thị Kiều Trang  TS. Hoàng Đình Hương

Tạp chí Kinh tế và Dự báo
ISSN: 0866-7120
Số 32 Tháng 12/2016

118

Sự cần thiết của chuẩn mực kế toán với nền kinh tế

ThS. Ngô Thị Kiều Trang

Tạp chí Công thương
ISSN: 0866-7756
Số 7 - Tháng 6/2017

119

Nâng cao chất lượng ứng dụng mô hình kế toán mô phỏng trong đào tạo tại các trường Đại học Việt Nam

ThS. Bùi Phương Nhung   ThS. Đào Thị Thanh Thúy

Tạp chí Công thương
ISSN: 0866 - 7756
Số 1 - Tháng 1/2017

120

Hướng dẫn kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp bảo hiểm - Kinh nghiệm từ Vương Quốc Anh

ThS. Nguyễn Thị Mai Anh

Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
ISSN 1859-1914
Số 6/2017 (165)

121

Kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp bảo hiểm tại Ấn Độ và bài học cho kinh nghiệm Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Mai Anh                            ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán ISSN 1859-4093
Số 12/2016 (161)

122

Phân tích giá nước kinh tế của các hộ gia đình trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

TS. Nguyễn Hoản

Tạp chí Tài chính - Quản trị Kinh doanh ISSN: 2525-2305
Số 4-Tháng 12/2016

123

Nghiên cứu quy trình vận dụng kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp Nhật Bản

TS. Nguyễn Hoản     

ThS. Đào Thị Thanh Thúy

Tạp chí Công Thương
ISSN: 0866-7756
Số 8 - Tháng 7/2017

124

Thực trạng và các giải pháp chống gian lận và trốn thuế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiện nay

TS. Nguyễn Hoản   PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang

Tạp chí Kinh tế và phát triển
ISSN: 1859-0012
Số 288(II) Tháng 6/2016

125

Thẻ điểm cân bằng đánh giá thành quả hoạt động môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

TS. Hoàng Đình Hương

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
ISSN: 0868-3808
Số 482- Tháng 11/2016

126

Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng

ThS. Trần Phương Nhung

Tạp chí Công Thương
ISSN: 0866-7756
Số 7 – Tháng 6/2017

127

Đánh giá rủi ro của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán

ThS. Nguyễn Kiều Hoa  ThS. Đào Mỹ Hạnh 

Tạp chí Công Thương
ISSN: 0866-7756
Số 2- Tháng 2/2017

128

Bitcoin - Đồng tiền điện tử, phương tiện thanh toán trong tương lai

ThS. Nguyễn Kiều Hoa  ThS. Đào Mỹ Hạnh 

Tạp chí Công Thương
ISSN: 0866-7756
Số 7 - Tháng 6/2017

129

Sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường: Nguyên nhân và cách khắc phục

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Tạp chí Công Thương
ISSN: 0866-7756
Tháng 7/2017

130

Thực trạng sử dụng Năng lượng và phát thải của công nghệ luyện thép hiện nay

ThS. Nguyễn Thị Diệu Linh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ
ISSN: 0866-7756
Số 28 Tháng 12/2016

131

Đánh giá hoạt động quản trị nhân lực tại Đại học Huế

PGS.TS Phan Thị Minh Lý

Tạp chí khoa học Trường đại học Tây Nguyên. ISSN 1895-4611. Số 23, tháng 4-2017.

132

Đánh giá chất lượng đào tạo Chương trình Rennes, Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế

PGS.TS Phan Thị Minh Lý

Tạp chí khoa học Trường đại học Tây Nguyên. ISSN 1895-4611.  Số 24, tháng 6-2017.

133

Áp dụng phương pháp chi phí du lịch trong lượng giá giá trị của khu di tích Đền Cao An Phụ, xã An Sinh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

ThS. Nguyễn Tân Huyền   ThS. Trần Thị Thu Trang

Tạp chí Công thương; ISSN 0866 - 7756;
 Số 8, tháng 7/ 2017

134

Tiếp tục quản lý, xây dựng và phát triển nền kinh tế biển xanh

ThS. Đặng Thị Hiền

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ISSN 1859-1477
số 4 (258), tháng 2/2017

135

Bước ngoặt trong thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

ThS. Đặng Thị Hiền

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ISSN 1859-1477
số 6 (260), tháng 3/2017

136

Giải quyết vấn đề an ninh lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu

ThS. Đỗ Thị Ngọc Thúy

Tạp chí Tài nguyên và môi trường, ISSN 1859-1477
số 13(267) kỳ 1  tháng 7/2017

137

Một số vấn đề về khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao

ThS. Đỗ Thị Ngọc Thúy

Tạp chí Tài chính;
 ISSN 005-56;
Kỳ II – Tháng 07/2017

138

Phân tích kết quả chi trả dịch vụ  môi trường rừng (PES) tại Việt Nam sau 10 năm thực hiện

ThS. Đào Hồng Vân

Tạp chí Công Thương
ISSN:0866-7756
số 8 -tháng 7/2017

139

Tiếp tục quản lý, xây dựng và phát triển nền kinh tế biển xanh

ThS. Nguyễn Thị Hiền

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ISSN 1859-1477
số 4 (258), tháng 2/2017

140

Bước ngoặt trong thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

ThS. Nguyễn Thị Hiền

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ISSN 1859-1477
số 6 (260), tháng 3/2017

141

Tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế của đối tượng dễ bị tổn thương ở vùng núi phía Bắc

ThS. Phạm Thị Bích Thủy

Tạp chí Tài chính; ISSN 1859 - 0012; Kỳ II – Tháng 09/2017

142

Apec 2017 – Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

ThS. Nguyễn Khánh Ly

Tạp chí Công thương; ISSN 0866-7756; Số 7  tháng 6/2017

Bộ Công thương

 

 

 

 

 

5. Danh sách các bài viết được đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế và quốc gia từ năm học 2014 – 2015 đến nay

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Nơi công bố

Năm học 2014 - 2015

1

Hành vi tiêu dùng hàng Việt của người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

ThS. Bùi Thị Thu       ThS. Nguyễn Thị Hạnh    

Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia: Hành vi mua của người Việt Nam đối với hàng nội, hàng ngoại trong thời đại toàn cầu hóa, NXB ĐH Kinh tế quốc dân, Tháng 4/2015

2

Thực trạng gắn kết trường đại học và doanh nghiệp, địa phương/ viện nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế tài nguyên và môi trường

ThS. Nguyễn Tân Huyền
CN. Trần Thị Thu Trang

Kỷ yếu hội thảo khoa học công nghệ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lần thứ 2 năm 2014: Nghiên cứu khoa học ứng dụng mô hình gắn kết giữa trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Năm học 2015 - 2016

3

Các nhân tố ảnh hưởng đến thực hành kế toán quản trị chi phí môi trường trong doanh nghiệp sản xuất gạch

TS. Nguyễn Hoản    ThS. Lê Thị Tâm

Hội thảo khoa học: Kế toán, kiểm toán Việt Nam: 20 năm cải cách và hội nhập. ISBN: 978-604-946-086-9. GiQDDXB số 66/QĐ-NXBĐHKTQD ngày 14/4/2016

4

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiểm toán

ThS. Lê Thị Tâm
ThS. Nguyễn Thị Mai Anh

Hội thảo khoa học: Kế toán, kiểm toán Việt Nam: 20 năm cải cách và hội nhập
ISBN: 978-604-946-086-9 GiQDDXB số 66/QĐ-NXBĐHKTQD ngày 14/4/2016

5

Kế toán quản trị chi phí môi trường trên thế giới – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

ThS. Lê Thị Tâm
ThS. Nguyễn Thị Mai Anh

Hội thảo khoa học
Đổi mới trong hệ thống kế toán Việt Nam – Những tác động đến doanh nghiệp
Hà Nội, tháng 3/2016

6

Thực trạng ứng dụng các công cụ Internet Marketing trong kinh doanh du lịch tại Việt Nam

ThS. Nguyễn Thanh Mai
ThS. Nguyễn Thu Hiền

Hội thảo khoa học
Đào tạo, Nghiên cứu, ứng dụng Marketing và định giá ở Việt Nam
ISBN: 978-604-946-084-5
QĐXB 48/QĐ-NXBĐHKTQD
Hà Nội, tháng 3/2016

7

Thực trạng cung ứng rau an toàn tại Thành phố Hà Nội

ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai
ThS. Bùi Thị Thu

Hội thảo khoa học: Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho các đô thị lớn tại Việt Nam ISBN: 978-604-946-049-4
QĐXB 288/QĐ-NXBĐHKTQD
Hà Nội, tháng 12/2015

8

Hành vi lựa chọn thương hiệu cửa hàng bán lẻ: nghiên cứu điển hình tại Việt Nam

ThS. Bùi Thị Thu

Hội thảo khoa học: Đào tạo, Nghiên cứu, ứng dụng Marketing và định giá ở Việt Nam. ISBN: 978-604-946-084-5
QĐXB 48/QĐ-NXBĐHKTQD
Hà Nội, tháng 3/2016

9

Hiệu lực của chính sách tiền tệ và những vấn đề đặt ra ở Việt Nam

ThS. Nguyễn Kim Oanh

Hội thảo Khoa học: Ảnh hưởng của yếu tố tâm lý các nhà đầu tư đến hiệu lực chính sách tiền tệ ở Việt Nam
ISBN: 978-604-88-2605-5
QDDXB-11/QĐXB/NXBDT
Hà Nội, năm 2016

10

Studies of factors affecting risk assessment of  material misstatement in the audited financial statements

ThS. Ngô Thị Kiều Trang

Hội thảo quốc tế
The 3rd International Conference on Finance and Economics ICFE 2016 ISBN: 978-80-7454-598-6
Ho Chi Minh city, June/2016

11

Những nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên tại các đại học vùng Miền Trung Việt Nam.

PGS. TS Phan Thị Minh Lý

PGS. TS Lại Xuân Thủy

Kỷ yếu hội thảo quốc tế: “Kinh tế Việt nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và Thách thức”. Huế, tháng 4/2016. ISBN: 978-604-86-9872-0

Năm học 2016 - 2017

12

Năng lực giải quyết tranh chấp môi trường của công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội

Th.S Trần Minh Nguyệt

Kỷ yếu hội thảo khoa học: "Việt Nam sau 30 năm đổi mới dưới góc nhìn của tuổi trẻ khối các cơ quan Trung ương" Hà Nội, tháng 9/2016; trang 228 - 240

13

Giá trị cảm nhận thương hiệu, mối quan hệ giữa cảm nhận thương hiệu và ý định mua thương hiệu của nhà sản xuất

ThS. Bùi Thị Thu

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia “Marketing tại Việt Nam từ lý thuyết đến thực tiễn”, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2017

14

Ứng dụng truyền thông marketing qua mạng xã hội (Social media marketing) của các doanh nghiệp tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp

ThS. Nguyễn Thu Hiền

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia “Marketing tại Việt Nam từ lý thuyết đến thực tiễn”, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2017

15

Chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp bảo hiểm của các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Mai Anh                   PGS.TS. Nguyễn Phú Giang   

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia "Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán của các trường đại học Việt Nam theo chuẩn quốc tế", Trường Đại học Kinh tế quốc dân

16

Vận dụng các kỹ thuật kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam

TS. Nguyễn Hoản

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
Viện kế toán-Kiểm toán
Năm 2016

17

Những khía cạnh quan trọng của kế toán chi phí môi trường

ThS. Lê Thị Tâm

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Kế toán, Kiểm toán Việt Nam trong điều kiện hội nhập, tham gia vào các hiệp định thương mại thế hệ mới” - Đại học Công nghiệp Hà Nội

18

Phương pháp xác định chi phí môi trường trong doanh nghiệp

ThS. Lê Thị Tâm

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Kế toán, Kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC” - Đại học Kinh tế quốc dân

19

Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái ven biển tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

ThS. Đỗ Thị Ngọc Thúy

Hội thảo khoa học và công nghệ năm 2016: "Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu"
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
tháng 11/ 2016. NXB Lao Động

 

II. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

Coi nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và giúp cho sinh viên bước đầu làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học, khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường luôn tạo mọi điều kiện để khuyến khích, động viên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên của khoa trong nhiều năm luôn được đánh giá tốt.

Một số đề tài đã được lựa chọn tham dự cuộc thi "Tài năng khoa học trẻ" do Nhà trường phát động và đã đạt giải như:

-          Đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu rau an toàn (RAT) trên thị trường thành phố Hà Nội” của sinh viên lớp ĐH1KN và ĐH1KE2 do ThS. Phạm Thị Lam hướng dẫn đã đạt giải nhất cuộc thi "Tài năng khoa học trẻ" cấp trường năm 2014 và được dự thi tài năng trẻ toàn quốc.

-           Đề tài: “Kế toán doanh thu - chi phí môi trường tại công ty Cổ phần giấy Việt Trì” của sinh viên lớp Đh3KE1 do ThS. Đào Thị Thanh Thúy hướng dẫn đã đạt giải khuyến khích cuộc thi "Tài năng khoa học trẻ" cấp trường năm 2016.

-          Đề tài: “Đánh giá hành vi tiêu dùng có trách nhiệm của khác du lịch tại làng cổ Đường Lâm” của sinh viên lớp ĐH4QTDL do ThS. Trần Minh Nguyệt hướng dẫn đã đạt giải ba cuộc thi "Tài năng khoa học trẻ" cấp trường năm 2017 và đạt giải khuyến khích cuộc thi "Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng toàn quốc lần thứ II”. 

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học của  sinh viên đã hoàn thành và được công nhận nghiệm thu từ năm học 2013 – 2014 đến nay:

STT

Tên đề tài

Nhóm thực hiện

Lớp

Giáo viên

hướng dẫn

Năm học 2013 - 2014

1

Thực trạng công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty cổ phần Năng lượng Việt Nhật

Nguyễn Thị Tú Anh

ĐH1KE2

ThS. Bùi Thúy Quỳnh

Nguyễn Thị Thơm

Trần Thị Thu

Lê Thị Hương Xuân

2

Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần Hạnh Nguyên

Nguyễn Thị Hải

ĐH1KN

ThS. Nguyễn Thị Mai Anh

Ngô Thị Thu Huyền

Lê Thị Nhung

Vũ Thanh Tùng

3

Giải pháp nâng cao kỹ năng tự học của sinh viên khoa KTTN&MT, trường ĐH Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội thích ứng với phương thức đào tạo tín chỉ

Nguyễn Thị Thanh Thúy

CĐ11KE5

ThS. Đinh Mạnh Dũng

Nguyễn Thị Hải Yến

Hà Thị Thỏa

4

Giải pháp kích thích tiêu dùng đồ chơi trẻ em xuất xứ nội địa trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nguyễn Thị Loan

ĐH1KE3

ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai

Bùi Thị Thúy Hà

Phạm Thị Hương

Trần Thị Thúy

Phạm Thanh Tú

5

Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu rau an toàn (RAT) trên thị trường thành phố Hà Nội

Hoàng Thị Thúy Hằng

ĐH1KN

ThS. Phạm Thị Lam

Phạm Thị Hồng Ngọc

Bùi Thị Thùy

Nguyễn Chí Thành

ĐH1KE2

Năm học 2014 - 2015

1

Thực trạng việc làm của sinh viên mới tốt nghiệp khối ngành kinh tế thuộc các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngô Thị Thu

ĐH2KN

ThS. Đỗ Thị Phương

Trần Thị Ánh Nguyệt

Lê Thị Huệ

Võ Thị Hà

2

Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng dịch vụ tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với chuỗi cửa hàng Lotteria trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bùi Ngọc Anh

ĐH3KE1

ThS. Bùi Thị Thu

Phạm Thị Phương Anh

Lương Thị Khánh Linh

Trần Thị Thùy Linh

Phạm Phương Thảo

3

Mức sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng cho rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nguyễn Thị Hương (NT)

ĐH2KE1

ThS. Đặng Thị Hiền

Triệu Thị Kiều Linh

Võ Thị Ngọc

Nguyễn Thị Quỳnh

Bùi Thị Hồng Hạnh

4

Thực trạng nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Hứa Minh Hải (NT)

ĐH2KE1

ThS. Nguyễn Gia Thọ

Phạm Thu Hòa

Dương Thúy Quỳnh

Lương Thị Thơ

Nguyễn Thị Hoa

5

Đánh giá hiệu quả kinh tế của các mô hình nuôi trồng thủy sản gần bờ trên địa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Lê Thị Nhung

ĐH2KN

ThS. Phạm Thị Lam

Trần Thị Thanh Nhung

ĐH3KE3

6

Đánh giá hiệu quả sản xuất rượu từ nước thải trong quá trình sản xuất mứt táo tại làng nghề chế biến hoa quả thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

 

ĐH2CM3; ĐH2KN và ĐH2KE1

Th.S Phạm Thị Bích Thủy

Năm học 2015 - 2016

1

Mức sẵn lòng chi trả của hộ gia đình để sử dụng nước sạch tại làng Phúc Xá, quận Long Biên, Hà Nội

Nguyễn Tiễn Dũng

ĐH4KTTN1

ThS. Đặng Thị Hiền

Đặng Minh Khôi

Nguyễn Thị Thúy Nga

Tống Thị Phương Phương

Nguyễn Thúy Quỳnh

2

Thực trạng chi trả dịch vụ môi trường rừng tại vườn quốc gia Cát Bà

Nguyễn Thị Hằng Lan

DH3KE1

ThS. Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Hằng

Hoàng Thị Thu Hà

3

Phát triển du lịch tâm linh trên địa bàn
thành phố Hà Nội

Đào Ngọc Văn

ĐH4QTDL

ThS. Trần Minh Nguyệt

Đỗ Hồng Hạnh

Đoàn Văn Chí

Nguyễn Thị Ngọc Hằng

 

4

đánh giá tiềm năng kinh tế của vỏ trấu tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc THọ, thành phố Hà Nội

Nguyễn Mai Chi

ĐH4KTTN2

Đỗ Thị Ngọc Thúy

Mai Thu Hà

Nguyễn Thị Nguyên

Nguyễn Thị Thùy Linh

5

các yếu tố ảnh hưởng đến cung dịch vụ các phương tiện vận chuyển hành khách đường bộ trên đạibàn thành phố Hà  Nội

Nguyễn Hồng Phúc

ĐH3KN

ThS. Trần Thị Thu Trang

Tạ Thị Hoa

Hoàng Lan Phương

Lê Ngọc Huyền

Nguyễn Thanh Hương

6

Kế toán doanh thu- chi phí môi trường tại công ty cổ phần giấy Việt Trì

Trần Thùy Dương

Dh3KE1

ThS. Đào Thị Thanh Thúy

Nguyễn Hoàng Hà

Trịnh Kim Dung

Phạm Thị Hải

7

Nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên trường ĐH Tài nguyên và Môi trường HN

Phạm Thị Ngọc Bích

DH4KN

Hoàng Thị Hương Hạnh

Lê Thị Khánh Huyền

Hà Văn Sang

 

8

Môi trường học tập của sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Nguyễn Thị Luyến

DH3KE4

ThS Nguyễn Hương Giang

Bùi Thị Thu Thảo

Đào Thị Thảo

Vũ Thị Huyền Trang

Hứa Thị Thoa

Năm học 2016 - 2017

1

Đánh giá chi phí lợi ích của việc sử dụng bóng đèn LED tại các hộ gia đình thuộc khu dự án nhà ở Cầu Diễn  1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Phạm Thị Thanh Tâm

ĐH4KTTN

Trần Thị Thu Trang
Phùng Thị Vân

Cấn Thị Thu Uyên

Đàm Thị Đào

Nguyễn Thị Ngân

Đồng Thị Thoa

2

 Ảnh hưởng của ô nhiễm nguồn nước tới đời sống kinh tế của người dân xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Trần Thị Hà

DH5KE3

ThS. Đào Hồng Vân
ThS. Đỗ Thị Ngọc Thúy

Phạm Thị Thùy Dương

Hoàng Thị Thơm

Nguyễn Thị Hậu

Đỗ Hồng Sơn

3

Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch nội địa tại Hạ Long, Quảng Ninh

Đỗ Mỹ Ngọc Phượng

DH5KN

Hà Thị Thanh Thủy
Nguyễn Minh Tuấn

Trần Vân Anh

Phạm Thanh Mai

Phạm Đức Hiển

4

Giải pháp thúc đẩy tiêu dùng xanh của các hộ gia đình tại thành phố Hà Nội

Văn Mỹ Linh

DH5KE1, 2

ThS.Nguyễn Gia Thọ
ThS.Ngô Thị Duyên

Nguyễn Thị Lan Anh

Trịnh Minh Chi

Nguyễn Thị Thanh Hải

Nguyễn Thị Linh Chi

5

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cầu về thịt lợn an toàn của người dân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Bùi Đức Thiện

DH5KTTN2

ThS.Đào Thị Thương
Phạm Thị Ngoan

Nguyễn Bảo Ngọc

Thiều Thị Phượng

Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Thị Viết Huyền

6

Thực trạng hoạt động phân phối sản phẩm Isomalt  của công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Hải Hà Kotobuki

Nguyễn Thị Thu Hoài

DH5KTTN1

Nguyễn Phương Anh

Ngô Thị Phúc

Trần Vân Anh

7

Những  yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại Hà Nội

Nguyễn Thị Thùy Linh

ĐH3KE1

ThS.Nguyễn Thị  Thanh Mai

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Triệu Thùy Dương

Hoàng Thị Thu Hiền

8

Đánh giá hành vi tiêu dùng có trách nhiệm của khác du lịch tại làng cổ Đường Lâm

Nguyễn Thị Hồng

ĐH4QTDL

ThS. Trần Minh Nguyệt

Trần Thị Hồng Năm

Ngô Thị Lộc

Bùi Thị Quỳnh

Nghiêm Phùng Phương Thảo

Ngày 22/11/2017
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn