• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 119  
 
1 4 8 2 5 7 6 0
 
 
Viện, trung tâm Trung tâm hướng Nghiệp sinh viên Giới thiệu
Giới thiệu

         Trung tâm Hướng nghiệp sinh viên được thành lập theo Quyết định số 3735/QĐ-TĐHHN ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Trung tâm Hướng nghiệp sinh viên là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; là đơn vị hạch toán độc lập, có con dấu riêng và mở tài khoản tại ngân hàng; có chức năng nhiệm vụ: Giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức hoạt động hướng nghiệp, giới thiệu về việc làm cho sinh viên; đào tạo Kỹ năng mềm cho sinh viên và các đối tượng có nhu cầu; tổ chức các hoạt động, sự kiện và các dịch vụ công ích phục vụ sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và các đối tượng khác.

Trung tâm Hướng nghiệp sinh viên mong muốn được hợp tác với các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên tinh thần nghiêm túc tuân thủ pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; quy định của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm đã được phê duyệt với mục đích đem lại lợi ích chính đáng cho các bên và phụng sự cộng đồng, xã hội thể hiện trách nhiệm nghiêm túc đối với các đối tác.

Trân trọng cảm ơn!

 

TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN 

Ngày 14/11/2017
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn