• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 42  
 
1 7 2 1 7 9 8 3
 
 
Các trung tâm và Viện
GIỚI THIỆU CHUNG

 Viện Nghiên cứu Tài nguyên và Biến đổi khí hậu (Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Research Institute for Resources and Climate Change - IRC) tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi toàn cầu, là đơn vị hoạt động khoa học – công nghệ và dịch vụ trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Viện được thành lập theo Quyết định số 1987/QĐ-TĐHHN ngày 01/06/2018 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Phòng 807 nhà A, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

41A Phú Diễn, phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Email: irc.hunre@gmail.com

Website: http://hunre.edu.vn

Điện thoại: 024.38370598

Cán bộ văn phòng: ThS. Chu Duy Bắc; Điện thoại: 0973946911 

 

LÃNH ĐẠO VIỆN

      Phó Viện trưởng phụ trách: TS. Lê Ngọc Thuấn

      Điện thoại: 098.7815.114

      Email: lnthuan@hunre.edu.vn

CHỨC NĂNG

Viện Nghiên cứu Tài nguyên và Biến đổi Khí hậu là đơn vị hoạt động khoa học – công nghệ và dịch vụ trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Viện có chức năng nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế; cung cấp các dịch vụ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu và tai biến thiên nhiên, quan trắc môi trường và kiểm soát ô nhiễm; tư vấn thiết kế, thi công và giám sát các công trình xử lý môi trường; tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, báo cáo quan trắc môi trường; hoạt động hỗ trợ thăm dò và khai thác mỏ; nghiên cứu chính sách hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo, ứng dụng và triển khai các công nghệ thân thiện môi trường, GIS và viễn thám, dịch vụ đào tạo và cấp chứng nhận/chứng chỉ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 

NHIỆM VỤ

1.      Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch hoạt động dài hạn, 5 năm và hàng năm của Viện phù hợp với Chiến lược phát triển của Nhà trường; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.      Đề xuất các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học về lĩnh vực liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu và tai biến thiên nhiên, quan trắc môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường, công nghệ GIS và viễn thám. Trình Hiệu trưởng phê duyệt chủ trương hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, tổ chức ký kết các hợp đồng nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng về các lĩnh vực liên ngành.

3.      Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình dự án hợp tác quốc tế và các đối tác quốc tế thuộc các lĩnh vực liên ngành

4.      Phối hợp tổ chức, tham gia đào tạo đại học và sau đại học, đào tạo liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước theo kế hoạch phê duyệt. Phối hợp với các đơn vị và tổ chức thực hiện cung cấp các dịch vụ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ chuyên ngành; chủ trì và tổ chức các dịch vụ khoa học kỹ thuật, dịch vụ tư vấn dự án, tổ chức hội thảo và các sự kiện khoa học công nghệ sau khi được phê duyệt.

5.      Chủ động tăng cường khai thác nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa học công nghệ, đào tạo các nguồn tài trợ; tổ chức thu chi theo đúng chế độ quản lý tài chính của Nhà nước và quy định phân cấp tự chủ do Viện theo quyết định của Hiệu trưởng.

6.     Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định Theo định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Hiệu trưởng tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

7.     Thực hiện công tác kế toán, thống kê, báo cáo tài chính và thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật và các quy định của Nhà trường.

8.      Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

Ngày 06/11/2019
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn