• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 133  
 
1 5 6 2 5 4 4 7
 
 
Các Khoa - Bộ môn Khoa Môi trường Giới thiệu
Bộ môn Độc học và Quan trắc môi trường (Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường)

 BỘ MÔN ĐỘC HỌC VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

(Department of Environmental Toxicology and Monitoring)

KHOA MÔI TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

1.     Giới thiệu chung

Bộ môn Độc học và Quan trắc Môi trường được thành lập theo quyết định số 462/QĐ-TĐHHN ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Bộ môn Độc học và Quan trắc Môi trường là đơn vị quản lý chuyên môn về đào tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực như Độc học Môi trường, Quan trắc môi trường, Hóa học phân tích, Hóa kỹ thuật Môi trường, Vi sinh kỹ thuật môi trường, Thông tin môi trường, … của khoa Môi trường thuộc trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

2.     Đội ngũ cán bộ

2.1. Lãnh đạo Bộ môn

- Trưởng Bộ môn: TS. Lê Thanh Huyền

- Phó Trưởng Bộ môn: ThS.NCS Trịnh Thị Thủy

2.2. Các cán bộ

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ

GHI CHÚ

1.      

Lê Thị Trinh

PGS.TS

 

2.      

Bùi Thị Thư

Tiến sĩ

 

3.      

Mai Văn Tiến

Tiến sĩ

 

4.      

Nguyễn Thị Phương Mai

Tiến sĩ

 

5.      

Lê Thu Thủy

Thạc sĩ

Nghiên cứu sinh

6.      

Phạm Phương Thảo

Thạc sĩ

 

7.      

Trịnh Kim Yến

Thạc sĩ

 

8.      

Đỗ Thị Hiền

Thạc sĩ

 

9.      

Nguyễn Thành Trung

Thạc sĩ

 

10.  

Trịnh Thị Thắm

Tiến sĩ

 

11.  

Lê Thị Hải Lê

Tiến sĩ

 

3.     Chức năng, nhiệm vụ

·    Đào tạo kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, hướng chủ đạo chuyên sâu đào tạo của bộ môn về Giám sát chất lượng môi trường và Kiểm soát môi trường công nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho đất nước.

+    Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của các môn học trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm.

+    Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học.

·    Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững.

4.     Lĩnh vực hoạt động

·    Đào tạo  kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, hướng chủ đạo chuyên sâu đào tạo của bộ môn về Giám sát chất lượng môi trường và Kiểm soát môi trường công nghiệp.

·    Thực hiện các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực:

+     Quan trắc và nghiên cứu đặc điểm phân bố của các chất ô nhiễm (kim loại nặng, chất hữu cơ khó phân hủy) trong môi trường nước, không khí, đất, trầm tích nhằm phục vụ việc giám sát môi trường, từ đó có thể giải thích nguyên nhân, dự báo ô nhiễm và đề xuất biện pháp xử lý khắc phục.

+     Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe cộng đồng

+     Vật liệu mới trong xử lý môi trường 

+     Cơ sở hóa học, sinh học trong xử lý môi trường

+     Công nghệ sinh học – vi sinh trong xử lý ô nhiễm môi trường

5.     Địa chỉ liên hệ:                      

 Bộ môn Độc học và quan trắc môi trường,

Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Số 41 đường Phú Diễn, phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: +844.3764.3902/ Fax: +844.3837.0598

 

Ngày 10/08/2018
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn